Messer - Global Site - Gase und Know-how für ihren Erfolg.
 

Messer u svijetu

Made in Germany - garancija kvaliteta

 

C:\Documents and Settings\djuzel\Desktop\internet\marke

Više od 100 godina ime Messer se veže uz industrijske plinove. Grupacija Messer proizvodi i isporučuje: kisik, dušik, argon, ugljični dioxid, vodik, helij, plinove za zavarivanje i rezanje, specijalne plinove, medicinske plinove, kao i razne mješavine.

Know-how na području primjene plinova ne samo da je sveobuhvatan nego je i specifičan, te je kao takav ključan za optimiziranje procesa u različitim segmentima djelovanja: metalurgija, hemija, proizvodnja hrane, automobilska i elektroindustrija, farmacija, medicina, istraživanje i razvoj, zašita okoliša.

Messer je jedno od vodećih društava u oblasti industrijskih plinova i aktivan je u preko 30 država u Evropi, Aziji i Peruu sa više od 60 operativnih društava u tim zemljama. Internacionalnim aktivnostima upravlja se iz sjedišta firme u Bad Sodenu, Frankfurt am Main, a upravljanje centralnim tehničkim funkcijama - kao što su logistika, inžinjering, proizvodnja i tehnike primjene plinova - iz Krefelda.

Prednosti grupacije Messer:

  • više od 5.000 uposlenih
  • više od 150 primjena
  • više od 130 plinova i plinskih mješavina
  • 120 vlastitih lokacija
Vidi više