Messer - Global Site - Gase und Know-how für ihren Erfolg.
 

Metode snabdijevanja

Nudimo veliki izbor načina snabdijevanja: boce različite veličine i kapaciteta, kriogenske rezervoare za skladištenje, postrojenja za razlaganje zraka i druge načine savremenog snabdijevanja plinovima.

Veliki i pouzdani vozni park, specijalno napravljen za rukovanje tečnim plinovima, garantira pouzdanost, brzinu i efikasnost usluga koje nudi Messer u BiH.

U svrhu optimiziranja rezultata pri isporuci plinova i obavljanju usluga, posjedujemo vlastite plinske sisteme za skladištenje, instalirane na lokacijama velikog broja kupaca širom Bosne i Hercegovine.

Ovako se odvija proces razlaganja vazduha

Za Messer, vazduh je sirovina čije se komponente, kisik, dušik, argon i drugi rijetki gasovi dobijaju u prečišćenom obliku. Čisti plinovi se dobijaju iz postrojenja za razlaganje zraka i koriste se u mnogim industrijskim procesima i čine ih sigurnijim, ekonomičnijim i ekološki poželjnim.
Vazduh se komprimira i utečnjava na ekstremno niskim temperaturama do -196Cº i razdvaja se na komponente u kolonama na osnovu različitih tačaka ključanja metodom frakcione destilacije.

 

F:\proizvodnja tehnicki gasova

 

Plinovi u cjevovodima

U povezanim industrijskim oblastima, za velike potrošače, npr. za proizvođače čelika ili hemijsko-farmaceutsku industriju, snabdijevanje plinom se može vršiti centralno preko sistema razvodnog cjevovoda kojim upravlja Messer.
Acetilen
Komprimirani zrak
Kisik
Vodik


On-site

Ukoliko kod nekog velikog potrošača ne postoji mogućnost priključivanja na cjevovod, na njegovoj proizvodnoj lokaciji postavlja se postrojenje za proizvodnju plina, često sa daljinskim sistemom upravljanja.


Postrojenja za razlaganje zraka:
Kisik
Dušik
Argon


Kriogeni generatori za:
Kisik
Dušik
Stanice komprimiranog zraka


Membranska postrojenja za:
Dušik

PSA postrojenja za:
Kisik
Dušik

VPSA-/VSA postrojenja  za:
Kisik

Steamreformer za:
Vodik


Plinovi u cisternama i skladišnim rezervoarima

Ekonomičan način snabdijevanja „srednjih količina“ jeste transport duboko pothlađenih tečnih plinova i komprimiranih plinova u transportnim cisternama. Na vašoj lokaciji stavljamo vam na raspolaganje naše proizvode u izolovanim skladišnim rezervoarima sa isparivačem ili u posudama pod pritiskom.


Kisik
Dušik
Argon
Ugljen-dioksid

 

F:\snabdevanje 

 

Tehnički plinovi u bocama

Boce ili baterije pogodne su za snabdijevanje manjih količina, posebno u primjenama iz oblasti zavarivanja i sječenja.

Argon 4.6 i 4.8
Ugljen-dioksid
Kisik 2.5 i 3.5 (Oxycut)
Dušik
Komprimirani zrak

 

Zaštitini plinovi za zavarivanje

Ferroline – zaštitini plinovi za nelegirane i nisko legirane čelike
Inoxline - zaštitini plinovi za visoko legirane čelike
Aluline- zaštitini plinovi za aluminijum i metale koji ne sadrže Fe
Formir plin – zaštita korjena zavarenih spojeva kod nelegiranih čelika

 

Megalas – radni (noseći) plinovi za laser

Gorivi plinovi kao :
Acetilen
Grieson
Butan
Propan

Vodik

Specijalni plinovi

Messer nudi široku paletu proizvoda: čiste plinove, standardne mješavine i individualne plinske mješavine po želji kupca.

 

Specijalne plinove isporučujemo u zapreminama od sprej-boca do baterija na pritisku do 300 bar.

 

Čisti plinovi :
Argon do 6.0
Helijum do 6.0
Ugljen-dioksid do 5.5
Kisik do 5.5
Dušik do 6.0
Vodik do 6.0

Plemeniti plinovi:

Neon

Kripton

Ksenon

Standardne mješavine:

Argon/metan

Banana gas

Fluor mješavine

Mješavine za tehnologiju svjetla

Helijum/vodonik

Laser mješavine

Sintetički vazduh

itd.

Individualne mješavine
Po želji kupca moguće su mješavine (kalibracione i testne mješavine) sa više od stotinu mogućih komponenata, od procentnih do ppb koncentracija, uz opciju izdavanja certifikata akreditovane laboratorije i produžene stabilnosti.

 

Ugljikovodici kao:
Acetilen
Butan
Etilen
Metan
Propan
Propilen
itd.

Neorganski plinovi kao:
Amonijak
Hlor
Sredstva za hlađenje
Dušični oksidul
Sumpordioksid
Sumporheksalflurid
Sumporvodonik

Laboratorijski plinovi kao:
Plinovi i plinske mješavine u sprej-bocama u malim količinama, sistemi za prečišćavanje plinova, izotopi.

Elektronski plinovi :
Neorganski plinovi i mješavine visoke čistoće za industriju poluprovodnika.

Medicinski plinovi

Messer prodaje čiste plinove za medicinske svrhe, ali i medicinske proizvode i tehnologiju za ljekarske ordinacije, bolnice, laboratorije i kućnu njegu.

Za medicinske svrhe:
Dušik-suboksid
Plinske mješavine
Ugljen-dioksid
Kisik
Dušik

OPREMA

Da biste mogli da koristite naše proizvode, Messer vam stavlja na raspolaganje i neophodne armature ili uređaje za snabdijevanje plinom, kao i savjete vezane za primjene plinova.

Oprema za tehničke plinove u bocama :
Regulator pritiska
Stanica za rasterećenje
Mjesta preuzimanja
Laboratorijske armature
Sigurnosni uređaji
Uređaji za ispiranje
Ventili i manometri

Oprema za kriogene tečne plinove:
Super izolovani transfer vodovi
Transportni i skladišni rezervoari
Sistemi pretakanja