Messer - Global Site - Gase und Know-how für ihren Erfolg.
 

Rajlovac/Sarajevo, 31.01.2017

Messer podržava rad SOS Dječijih sela u BiH

Kompanija Messer je ovu godinu otpočela potpisivanjem ugovora o saradnji sa SOS Dječija sela BiH. Tako je Messer BH Gas postao partner ovoj važnoj organizaciji koja osigurava porodični model brige za djecu i mlade bez roditeljskog staranja, ali i pruža podršku porodicama koje su se našle u stanju socijalne potrebe.

Ugovor o saradnji su potpisali Valentin Ilievski, generalni direktor Messer BH Gas/Messer Tehnoplin i Amir Omanović, nacionalni direktor SOS Dječijih sela BiH. Pored donacije u vrijednosti od 1.000,00 KM, Messer će tokom 2017. godine osigurati podršku novom SOS Programu za mlade – YES Centru.

Nezaposlenost mladih je jedan od najozbiljnijih problema bosanskohercegovačkog društva. S obzirom na izloženost mladih visokom stepenu siromaštva, nejednakosti, socijalne izoliranosti i drugim rizicima, SOS Dječija sela BiH su pokrenula SOS Program za mlade – YES Centar s ciljem poboljšanja socio-ekonomske situacije marginaliziranih mladih ljudi u BiH.

Kroz tri segmenta rada SOS Programa za mlade: Info centar, Centar za razvoj kompetencija i zapošljavanje, te Centar za biznis i inovacije, želi se osigurati da marginalizirani mladi ljudi dobiju priliku usvojiti znanja i vještine koja će ih učiniti konkurentnim na tržištu rada. Utoliko uspješne kompanije, pored institucija vlasti i nevladinih organizacija, predstavljaju važne partnere u YES mreži.

Messer je kao društveno odgovorna kompanija odmah prepoznao značaj pružanja prilika mladima da prođu struktuirane obuke, da kroz posjete, volonterski rad, stažiranje i treninge u kompaniji usvoje praktična znanja i vještine, te steknu radna iskustva potrebna poslodavcima u BiH.

I to sve samo s jednim ciljem, a to su uspješni i samostalni mladi ljudi koji trebaju biti nosioci razvoja bh. društva. 

kinderdorf