Messer - Global Site - Gase und Know-how für ihren Erfolg.
 

Priča o Messeru

24.12. 2412fiona

Rekordna prodaja

Posao dobro ide: 2011. godine Messer prvi put ostvaruje promet od 1 mlrd. EUR. Tačan iznos je 1,028602 milijarde EUR – što je povećanje u odnosu na prošlu godinu od 13%. Isplatile su se investicije u Kinu iz proteklih godina. Kina u prometu na svjetskom nivou učestvuje sa 30%. I promet u Vietnamu i Peruu je iznad prosjeka. Zapadna Evropa učestvuje u prometu na svjetskom nivou sa 30%, uprkos finansijskoj krizi - nije loše kada se zna da Messer zbog prodaje biznisa u Njemačkoj 2004. godine Air Liquide-u tri godine nije smio prodavati industrijske plinove u matičnoj zemlji.

17.12.

1712 iona

Industrijski plinovi za Vietnam

6. oktobra 2010. Messer je pokrenuo svoje prvo postrojenje za razlaganje zraka u Vijetnamu. Ovo do tada najveće postrojenje za razlaganje zraka u državi proizvodi dnevno 300 tona kisika i 510 tona dušika. Postrojenje vrijedno 20 miliona US dolara na sjeveru Vietnama pokriva kompletnu potrebu za plinom nove željezare kompanije Hoa Phat Steel u Kinh Mon Town (pokrajina Hai Duong). Osim željezare, Messer ima namjeru isporučivati industrijske plinove i drugim branšama u sjevernom Vietnamu.

10.12.

1012FB

Reciklirani staklenički plin

U zraku ima više CO2 nego što je potrebno. Staklenički plin nastaje ne samo sagorijevanjem fosilnih goriva, nego i kao nus-produkt u hemijskim pogonima. Aktivan doprinos zaštiti okoline pruža i do tada najveće Messerovo postrojenje za rekuperaciju CO2 pokrenuto 6. maja 2010. godine u belgijskom Zwijndrechtu kod Antwerpena. Na toj lokaciji britanska kompanija Ineos Oxides proizvodi etilen-oksid. CO2 nastaje kao otpadni materijal u tom procesu. Umjesto da se ispušta u atmosferu, iz njega se uklanja voda, prećišćava se, utečnjava i puni u tankove za transport. Svakog sata se reciklira 20t ugljen-dioksida. Ovo postrojenje za utečnjavanje CO2 ima godišnji kapacitet od 150.000 tona.

03.12.

Logo_gasewiki_300 fiona

Od A kao acetilen do X kao xenon

Šta je zajedničko za helij, neon i ksenon? Ko zna razliku između cijanovodika i cijanovodonične kiseline? Odgovore na pitanja o plinovima daje „GaseWiki“, online leksikon napravljen po uzoru na Wikipediu. GaseWiki je pokrenut 16. jula 2008. Posjetioci stranice mogu se informisati o plinovima, primjenama i oblastima u kojima se koriste, mogu mijenjati unose ili ih dodavati. I drugi poznati proizvođači industrijskih plinova unose sadržaje u GaseWiki. Operator stranice, Messer, je adresu GaseWikija, www.gase.de, ranije koristio za njemačku podružnicu u periodu zabrane korištenja marke.

26.11.

2611fiona

Dobar dodatak

Pića sa CO2 bila su hit i kod naših prethodnika. Švicarski ASCO Kohlensäure AG počeo je 1883. godine kao proizvođač mineralne vode, nakon čega postaje proizvođač i distributer plina. Za Messer je ova tradicijska kompanija iz Romanshorna zanimljiva jer pokriva puni spektar tehnologija za CO2. Messerov portfolij dopunjavaju prije svega proizvodnja i primjena suhog leda kao i posao sa postrojenjima i mašinama vezanim za CO2, sa kojima ova kompanija ima jaku poziciju na svjetskom tržištu. Ugovor se potpisuje u maju 2007. godine: Messer kupuje većinski udio u ASCO Kohlensäure AG od jedinog vlasnika Thomasa Trachsela.

19.11.

1911 fiona

Nova misija porodične kompanije

Nakon Konferencije u Potsdamu, "interkulturalna" radna grupa radi na novoj Izjavi o misiji kompanije, koja se svečano usvaja na Konferenciji u Dubrovniku. 15. oktobra 2005. godine svi rukovodioci potpisuju Dubrovački ugovor. Na ovaj način kompanija se distancirala od rukovodnog stila prethodnog menadžmenta, koji je sve podredio maksimiziranju dobiti i stavljao naglasak na rigidnu hijerarhiju i komunikaciju s vrha prema dolje. Nova porodična kompanija rukovodi se vrijednostima Hansa Messera i konceptom ljudskosti. Kompanija se stavlja u službu kupaca i obavezuje se na socijalnu odgovornost prema zaposlenicima i društvu. Pod rukovodstvom Stefana Messera nastaje nova kultura komunikacije.

12.11.

1211 fiona

Neuspjela aukcija

Grupacija Carlyle nije očekivala ovakav razvoj događaja. Nakon uspješnog restrukturiranja, MEC Holding GmbH trebao je putem aukcije naći novog vlasnika. I porodica Messer je zainteresovana za kupovinu. Doduše, svi potencijalni kupci su mišljenja da je Grupacija Carlyle precijenila vrijednost kompanije. Aukcija nije uspjela. Na kraju, prihvaćena je ponuda porodice Messer, koja 2015. godine kupuje tri četvrtine udjela. Kratko nakon toga pojavljuje se još jedan investitor, ali on 29.12.2006. prodaje svoj dio porodici Messer. Tako se poslovni segment Rezanje i zavarivanje ponovo našao u vlasništvu porodice.

05.11.

0511Fiona

100% porodica

Restrukturiranje kompanije bliži se kraju. Investitori se žele povući i uz zaradu prodati svoje udjele. Moguće opcije su izlazak restrukturirane kompanije na berzu ili prodaja Air Liquideu, lideru na globalnom tržištu. Porodica Messer koristi ugovorom definisanu call opciju. Otkup kompanije finansira se prodajom kompanija u Njemačkoj (Messer Griesheim GmbH), Sjedinjenim Američkim Državama (MG Industries Inc.) i Velikoj Britaniji (Messer UK Ltd.) Air Liquideu. Sa prihodom od prodaje porodica isplaćuje oba investitora i vraća veliki dio duga. Od 07. maja 2004. godine kompanija se ponovo nalazi kompletno u vlasništvu porodice. U Poslovnom rukovodstvu i Nadzornom odboru dolazi do kadrovskih promjena.

29.10.

2910fiona

Povratak vrijednostima Hansa Messera

Tema je mnogo. 140 rukovodilaca iz Evrope i SAD-a okupilo se od 24. do 26. juna 2002. godine u Potsdamu na Messer Management Forumu da skiciraju novu viziju za restrukturiranu kompaniju. Rukovodioci žele da se pripreme za odlazak finansijskih investitora. Da bi sa investitorima mogla pregovarati iz pozicije moći, kompanija mora rasti vlastitim snagama. Za ekonomski uspjeh neizbježni su nova kultura komuniciranja i osjećaj zajedništva. Na osnovu internih anketa radna atmosfera se u Rudolfovoj eri ekstremno pogoršala. Sada se ponovo vraćaju vrijednosti i koncept humanosti Hansa Messera.

22.10.

2210fiona

Messer obezbjeđuje call opciju

2001. godine dvotrećinski Hoechstov udio mijenja vlasnika. Prije toga došlo je do fuzije Hoechsta sa francuskim farmakološkim i hemijskim koncernom Rhone-Poulenc. Messer Griesheim se više ne uklapa u novu kompaniju Aventis, kojoj je težište na biološkim naukama. Nakon što je propala prodaja Messera Griesheim njemačkom konkurentu Lindeu, Aventis prodaje svoje dvotrećinsko učešće 30. aprila 2001. godine u jednakim dijelovima finansijskim investitorima Goldman Sachs i Allianz Capital Partners. Porodica Messer, koja i dalje drži trećinu udjela u Messeru Griesheim, ugovorom je sebi osigurala "call opciju": u slučaju odlaska finansijskih investitora, porodica može kupiti njihove udjele.

15.10.

1510 fb

Švicarski sinergijski efekti

Nakon akvizicije Messera Cutting&Welding AG slijedi novi potez: U julu 2000. Messer Cutting&Welding AG preuzima švicarsku kompaniju Castolin Eutectic. Kompanija koju je 1906. godine osnovao Jean-Pierre Wasserman u Lausannei razvila se u uspješnog ponuđača potrošnog zavarivačkog materijala za zaštitu od habanja. Pošto porodica Messer ovu kupovinu nije mogla sprovesti samostalno, u upravu je doveden US investicijski fond Carlyle. U kupovini je učestvovao i bankarski konzorcij pod rukovodstvom Commerzbank. Ono što je uslijedilo je restrukturiranje kroz program uštede troškova i prodaja dijelova kompanije. Na kraju 2003. godine Eutectic Castolin Holding GmbH (MEC) je skoro kompletno bez dugova.

08.10.

0810 FIONA

Ponovo u posjedu porodice

Porodični holding Messer Industrie GmbH kupuje 20.12.1999. godine dvije trećine Hoechstovog udjela u Messer Cutting & Welding AG. Odjeljenje za rezanje i zavarivanje, izdvojeno 1998. godine, posluje pod ovim imenom. Sa ovom kupovinom srž kompanije ponovo se nalazi u vlasništvu porodice. Porodica Messer se odlučila na ovaj korak zato što je htjela modernizirati tehnička postrojenja i poboljšati robote za zavarivanje. Ime Messer Cutting & Welding AG ostaje očuvano. Nema promjena ni kod lokacija ni u podjeli poslovnih segmenata.

01.10.

0110 fiona

Nimalo jednostavno

Pet godina nakon penzionisanja Hansa Messera porodica je ponovo zastupljena u Poslovnom rukovodstvu Messera Griesheim. Stefan Messer postaje 20.02.1998. godine direktor za ljudske resurse. Nije to bio jednostavan početak. Život mu prvo otežava Herbert Rudolf, direktor koji nije pripadao porodici. Nakon njegovog odlaska krajem 1999. godine novo poslovno rukovodstvo oko Stefana Messera nalazi se pred velikim izazovom. Mora se otplatiti ogromni dug u suštini zdrave kompanije kojeg je napravio Rudolf svojom politikom neobuzdane ekspanzije. Poslovno rukovodstvo prodaje sporedne biznise i reorganizira kompaniju u glavnim regijama Evropa i Sjeverna Amerika.

24.09.

Abb21_Hans und Ria Messer 1980 fiona

Testament

Hans Messer dosljedno ide svojim putem. 10. januara 1997. posljednje udjele u Messer Industrie GmbH koje još drži ostavlja svojoj djeci Stefanu i Andrei, kao i djeci svog najstarijeg sina Thomasa koji nije zainteresovan za kompaniju. Svoju suprugu Riu određuje za povjerenicu. Sa ovim poklonom i testamentom Hans Messer jača ulogu porodice u odnosu na partnera Hoechst i stvara pretpostavku da kompanija nekada u budućnosti ponovo kompletno pređe u posjed porodice. Hans Messer umire 20. maja 1997. godine.

17.09.

1709 fiona

Poklon sa obavezama

Hans Messer je obolio od tumora. Sa ciljem da se sačuva porodični biznis, Hans i Ria Messer svoje udjele u Messer Industrie GmbH poklanjaju djeci i unucima. Samo najstariji sin Thomas odriče se poklona. U decembru 1996. godine povlači se iz porodičnog holdinga i najveći dio svojih udjela poklanja dobrotvornoj fondaciji Adolf Messer. Stefan Messer i Andrea Giese (rođ. Messer) 27. maja 1996. godine obavezuju se svojim potpisom na Ugovoru o poklonu da "preuzimaju odgovornost za očuvanje i razvoj porodičnog biznisa, koji je životno djelo našeg djeda i našeg oca".

10.09.

1009 fiona

Mirovina s posljedicama

Hans Messer se u dobi od 68 godina povlači iz menadžmenta kompanije i 15.03.1993. predaje funkciju Herbertu Rudolfu. To je prvi put da je na čelu kompanije menadžer koji nije iz porodice. Hoechst godinama pokušava da Stefana Messera drži dalje od menadžmenta - iako prema osnovnom sporazumu porodica mora biti zastupljena u upravi kompanije. U međuvremenu, Rudolf uz podršku Hoechsta, a suprotno volji porodice, vodi politiku neograničene ekspanzije. Stefan Messer se probija i 1998. godine postaje direktor za ljudske resurse. Rudolf je pokušao da njega, a time i porodicu, izbaci iz kompanije. Kada je došlo do egzistencijalne krize Messera Griesheim GmbH, za Rudolfa više nije bilo ostanka. Krajem 1999. godine morao je napustiti kompaniju prije isteka ugovora.

03.09.

0309

Prvi koraci u istočnoj Njemačkoj

Ujedinjenje dvije Njemačke otvara za Messer Griesheim nova tržišta u istočnoj Njemačkoj. U januaru 1990. godine održani su prvi razgovori sa Poslovnim rukovodstvom državne kompanije VEB Technische Gase Leipzig (TEGA). TEGA želi modernizirati proizvodnju uz pomoć zapadne Njemačke - Messer, kao i ostali konkurenti, želi kupiti TEGA-u. Njemačka Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja odlučuje da će se TEGA podijeliti između Messera Griesheim, Lindea i Air Liquide-a. 20. septembra 1990. Messer Griesheim kupuje 14 industrijskih pogona privatiziranog nasljednika TEGA-e Technische Gase Leipzig GmbH Tega. U februaru 1991. godine ovi pogoni sa 790 zaposlenika postaju novo društvo Messer Griesheim Industriegase GmbH sa sjedištem u Leipzigu.

27.08.

2708 sa 120

Gulaš, plin i dobar biznis

1989. godine pala je Željezna zavjesa između Zapadne i Istočne Evrope. Messer Griesheim počinje sa razvojem istočnoevropskih tržišta. Iste godine, sa mađarskom državnom kompanijom za industrijske plinove ODV (Oxigén és Dissousgázgyár Vállat) osniva se joint venture MG Hungarogáz GmbH sa sjedištem u Budimpešti. U novoj kompaniji Messer Griesheim GmbH ima udio od 51%. U ovom poslu glavnu ulogu imali su zaposlenici Messera Griesheim Austria. 1991. godine, kupovinom 97,5% ODV-ovih udjela, nastaje kompanija Messer Griesheim Hungaria GmbH. Iste godine, Messer Griesheim je prva zapadnoevropska kompanija za industrijske plinove koja osniva joint venture u Poljskoj. Osniva se i društvo u Pragu.

20.08.

2008 fiona

Predsjednik Privredne komore

Hans Messer je poznat po svom socijalnom i volonterskom angažmanu. Kada je u oktobru 1980. godine predsjednik Privredne komore (IHK) Frankfurt am Main odstupio sa funkcije zbog navoda o utaji poreza, dužnost preuzima Hans Messer. Za predsjednika IHK Frankfurt izabran je jednoglasno na tajnom glasanju 09.12.1980. godine. Glavna briga mu je bilo oživljavanje kontakata sa politikom, koje je njegov prethodnik ozbiljno zanemario. Hans Messer je 1987. godine potvrđen na ovoj funkciji i iste godine izabran je u New Delhiu za predsjednika Međunarodne privredne komore na period od tri godine. Dvije godine po završetku predsjednikovanja, 1992. godine, postaje počasni predsjednik IHK Frankfurt.

13.08.

1308 fiona

Samba u São Paulu

Sadržajni dani u Brazilu: Joseph Van Riet, direktor nadležan za oblast tehnike za zavarivanje, pozvao je učesnike konferencije "Interamerica Conference" u São Paulo. Na konferenciji su se sastali predstavnici Messera Griesheim iz zapadnih država radi razmjene iskustava. Osim toga, menadžeri su prisustvovali zvaničnom otvorenju nove fabrike u kojoj će Messer Griesheim do Brasil proizvoditi elektrode za zavarivanje i mašine i uređaje za tehniku rezanja i zavarivanja. I u Sjevernoj Americi imamo razlog za slavlje: u Pensilvaniji se pokreće novo postrojenje za razlaganje zraka. Rast investicija u inostranstvu početkom 80-ih godina dovodi do rasta udjela inostranog prometa u ukupnom prometu na 46 procenata.

06.08.

0608 fiona

Aktivnosti u Belgiji

1979. godine društvo Messer Griesheim Belgium S.A. sa sjedištem u Briselu, osnovano godinu dana ranije, počelo je u Belgiji sa prodajom proizvoda vezanih za rezanje i zavarivanje. Kompanija uspješno prodaje mašine za rezanje plamenom, autogenu tehniku i uređaje, orbitalne uređaje za zavarivanje i materijale za zavarivanje. Deset godina kasnije Messer Griesheim GmbH će prenijeti sve udjele iz Messera Griesheim Belgium S.A. na kompaniju L'Oxhydrique Internationale, koja je kupljena iste godine. Ova kompanija sa dugogodišnjom tradicijom je slično kao i Messer počela sa proizvodima za rasvjetu i važi za pionira u oblasti autogenog zavarivanja.

30.07.

3007 fiona

U jedinstvu je snaga

Hans Messer je pridavao veliku važnost činjenici da njegova porodica ima jedinstven nastup premaHoechstu na skupštinama društva. Htio je spriječiti da različiti stavovi unutar porodice dovedu do podjele udjela koji su bili u vlasništvu porodice. 29. juna 1979. godine Hans i Ria Messer, kao i njihova djeca, potpisuju Sporazum o pravu glasa. Po tom sporazumu članovi porodice su se obavezali da će ubuduće samo skupa realizovati svoja prava glasa. Prvi koji je glasao u ime porodice bio je Hans Messer.

23.07.

2307 fiona

Aktivni u inostranstvu

Messer Griesheim i dalje širi svoj biznis u inostranstvu. 1977. godine Messer Griesheim pokreće de Venezuela S.A." (Megrivesa), fabriku za proizvodnju elektroda za zavarivanje, u venecuelanskom Maracayu (pokrajina Aragua). 1978. godine kompanija sa Hoechst Japan Ltd. u Tokiu osniva Nippon Messer Griesheim Ltd. U Oslu se pokreće „Messer Griesheim Norsk Teknisk Bureau A/S". Poslovni odnosi sa Norsk Teknisk Bureau A/S, prvim Messerovim predstavnikom u inostranstvu, datiraju još od 1911. godine. U godinam 1977. i 1978. posao u inostranstvu je činio 33% od prometa na svjetskom nivou.

16.07.

1607 fiona

Strateška kupovina u USA

1975. godine Messer Griesheim Industries Inc. preuzima kompaniju za industrijske plinove Burdett Oxygen Company u Norristownu u američkoj državi Pensilvaniji. Akvizicija je trebala unaprijediti posao sa industrijskim plinovima na američkoj Istočnoj obali. Međutim, predsjednik Hoechsta sumnjao je da ulazak na američko tržište industrijskih plinova može uspjeti sa jednom malom kompanijom kao što je Burdett Oxygen Company. Direktori Hans Messer i Gerd Grabhorn putuju u Švicarsku u kojoj je Willi Hoerkens, predsjednik Nadzornog odbora Messer Griesheim GmbH, provodio svoj godišnji odmor. Uspijeva im da Hoerkensa oduševe svojim planom. Predsjednik Hoechsta mijenja svoje mišljenje i odobrava deal.

09.07. 0907 mala

Posljedice naftne krize

Messer Griesheim GmbH je 1973. godine ostvario višak od 3,5 miliona DM - godinu ranije to je bilo 11,2 miliona. Šta se desilo? Za vrijeme bliskoistočne krize arapski proizvođači nafte ograničavaju proizvodnju i povećavaju cijene nafte kako bi izvršili pritisak na Zapad. Dolazi do globalne recesije. Messer Griesheim GmbH restrukturira, racionalizira, investira u krizi i fokusira se na sektore orijentirane na razvoj, kao što je posao sa industrijskim plinovima - i to sa uspjehom. 1974. godine višak ponovo iznosi 11 miliona njemačkih maraka. Privreda se oporavlja. 1978. godine promet kompanije prvi put je veći od jedne milijarde njemačkih maraka.

02.07. raketa 0207 120

Dalekosežna odluka

1971. godine vlasnici kompanije odlučuju da prodaju tehniku dubokog zamrzavanja i da prošire poslovanje sa industrijskim plinovima. U to vrijeme Messer Griesheim GmbH je sa tehnikom dubokog zamrzavanja snabdijevao renomirane kupce kao što su Evropski raketni centar u Francuskoj Guajani i Nuklearni istraživački centar Karlsruhe. Međutim, po procjeni dioničara, bile bi potrebne velike investicije da se ostane konkurentan na internacionalnom nivou. Linde AG preuzima posao sa tehnikom dubokog zamrzavanja, sa svim patentima. 20 godina kasnije kompanija je korigovala svoju odluku i ponovo pokrenula izgradnju duboko temperaturnih pogona.

25.06.

2506 mala

Spajanje u Messer Griesheim GmbH

1. januara 1965. godine Adolf Messer GmbH spaja se sa dvije kompanije Knapsack-Griesheima AG u Messer Griesheim GmbH. Messer sada pripada Grupaciji Hoechst. Kompanija nastavlja poslovanje u tri sektora: industrijski plinovi, rezanje i zavarivanje i tehnika dubokog zamrzavanja. Osnovni kapital prilikom osnivanja iznosio je 30 miliona njemačkih maraka. U novoj kompaniji porodica Messer je putem Messer Industrie GmbH zastupljena sa jednom trećinom, a Hoechst sa dvije trećine. Članica prvog Nadzornog odbora bila je i Thea Messer, supruga pokojnog osnivača kompanije Adolfa Messera. Predsjednik Poslovnog rukovodstva postao je Hans Messer.

18.06.

1806 mala

Brzi dogovor

Početkom 1960-ih postaje jasno da Adolf Messer GmbH ne može dalje rasti samo iz vlastitih snaga. Kompaniji je potreban finansijski jak partner. Pregovarači odbijaju ideje o zajedničkoj proizvodnji dizni za rezanje sa Griesheim Knapsack AG ili o zajedničkom proizvodnom pogonu za Messerove dizne i Griesheim dizne. Karl Winnacker, CEO u Hoechst AG, ubijedio je Hansa Messera: Adolf Messer GmbH treba postati dio Hoechst Group-a. Nakon samo tri sedmice pregovora, 29.09.1964. godine, Messer i Winnacker potpisuju osnovni sporazum o spajanju Adolf Messer GmbH sa dvije kompanije Knapsack-Griesheim AG koje pripadaju Hoechstu.

11.06.

JFK-Bsuch_D_25061963_Edward Kennedy  employees

Visoka posjeta

27. maja 1964. godine Hans Messer primio je u posjetu američkog senatora Edwarda Kennedya. Brat ubijenog američkog predsjednika Johna F. Kennedya došao je na preporuku američkog generalnog konzulata i helikopterom sletio na lokaciju kompanije. Godinu ranije, John F. Kennedy je prošao ulicom Hanauer pored kompanije. Zanimanje za prominentnog gosta je ogromno: 2.000 zaposlenika su svjedočili kako se bezbroj puta rukovao i - vidno ganut - primio dvije knjige sa fotografijama posjete svog pokojnog brata Njemačkoj. U govoru je zaposlenima poručio da "rad čini život lijepim". Nakon toga, uslijedilo je razgledanje lokacije.

04.06.

0406 2

Messer osvaja brodogradilišta

Brodogradilišta postaju važan kupac u poslijeratnim godinama. 1956. godine Adolf Messer GmbH izbacuje na tržište poluautomatsku mašinu za rezanje - Sicomat 1:1. Mašina koristi crteže u omjeru 1:1 kao šablon za automatsko rezanje plamenom. Poboljšana verzija Sicomat 1:10 može koristiti crteže u manjem omjeru i preciznija je. Holandsko brodogradilište Verolme i hamburški Schliekerwerft kupuju prve od ovih mašina. Messer od 1960. godine nudi uređaj Doppel-Sicomat specijalno za brodogradnju. Sa ovom mašinom radnici na brodogradilištu mogu u isto vrijeme rezati dvije slično oblikovane metalne ploče.

28.05. 2805 mala

Kraj jedne ere

Adolf Messer pripada generaciji koja je preživjela dva svjetska rata. Ratni događaji i mukotrpna obnova kompanije ipak su ostavili traga na na njegovom zdravlju. 6. aprila 1953. godine proslavio je rođendan, a iste godine teško je obolio i posljednje sedmice svog života proveo u sanatorijumu na Schwarzwaldu. Osnivač kompanije preminuo je 13. maja 1954. godine.

21.05. 2105 mala

Slijedeća generacija

Stefan Messer, današnji generalni direktor Grupacije Messer, rodio se 20. januara 1955. godine u Frankfurtu na Maini, kao sin Hansa i Rie Messer. Skupa sa bratom i sestrom odrasta u mjestu Königstein im Taunus. Još u ranim danima zanima se za kompaniju svog oca i na vlastitu želju radi za vrijeme školskog raspusta u Messerovim firmama. Godine učenja i putovanja provodi u brojnim Messerovim kompanijama u Njemačkoj i inostranstvu.

14.05.

1405

Osnivanje kompanije sa kristalnim lusterima

1952. godine Adolf Messer leti u New York sa namjerom da ponovo pokrene posao u SAD-u. Prve poslijeratne narudžbe za „Hydrocarbon Research Company“ realizovao je tako dobro da su dva zaposlenika kompanije odlučila da se uključe u „American Messer Corporation“ (AMC). Za početni kapital bili su potrebni US-dolari. Pošto je za razmjenu njemačke marke u US-dolare bilo potrebno odobrenje i puno vremena, Adolf Messer je u putnom prtljagu ponio dva kristalna lustera i jednu Leica kameru, i prodao ih na licu mjesta. Sa novcem od prodaje osnovao je AMC i iznajmio ured na 39. spratu Chryslerove zgrade u Lexington Avenue u New Yorku.

07.05.

0705

Akademske počasti

Adolf Messer uživa veliki ugled i u akademskim krugovima. U poodmaklim godinama dobio je brojne počasti za životno djelo kao inženjer i poduzetnik. Tehnički univerzitet Darmstadt mu je u junu 1949. godine dodijelio počasni doktorat. Inicijativa za ovo krenula je od Mašinskog fakulteta, s kojim je još od studentskih dana održavao bliske kontakte. Druga odlikovanja dobio je od Udruženja njemačkih inženjera ("Medalja časti" 1950.), Tehničkog univerziteta Karlsruhe ("Počasni senator", 1952.) i Tehničkog univerziteta Hannover ("Počasni građanin", 1953. godina).

30.04.

3004

Mladi poduzetnik

Hans Messer je naslijedio poduzetnički duh svog oca. 16. aprila 1946. godine ovaj 21-godišnjak osniva u Büdingenu „Messer Schweißtechnik GmbH“ sa jednim partnerom. Hans Messer je jedini direktor. Relokacija u Büdingen je posljedica ratnih dešavanja. Nova kompanija snabdijeva u prvoj liniji Adolf Messer GmbH sa uređajima i materijalima za tehniku zavarivanja. Od 1950. godine Messer Schweißtechnik GmbH je prodajna kompanija sa jednim prodajnim centrom u Frankfurtu na Maini. 1965. godine kompanija mijenja naziv u „Messer Industrie GmbH“ i seli u Königstein im Taunus.

23.04.

0503

Prvi koraci u kompaniji

Hans, sin Adolfa Messera, pomaže u rašćišćavanju ruševina na lokaciji kompanije. Uporedo sa tim, ovaj dvadesetogodišnjak nastavlja studij hemije na Univerzitetu u Frankfurtu koji je bio prekinuo zbog rata. Od 01. augusta 1945. godine rukovodi rekonstrukcijom odjela za elektrode za elektrolučno zavarivanje, koji je bio izmješten za vrijeme drugog svjetskog rata. U poratnom vremenu vlada nestašica svega. Razmjena dobara cvjeta. Hansu Messeru je uspjelo organizirati žicu i sirovine za materijale za zaštitu površine, koji su bili potrebni za proizvodnju. U jesen 1945. godine Messer ponovo pokreće proizvodnju.

16.04. 1604

Novi početak sa kisikom

Messer je preživio nacističku vladavinu i Drugi svjetski rat. Kompanija je po završetku rata od američkih vojnih vlasti zatražila dozvolu za ponovno pokretanje proizvodnje. Pošto je inženjerima američke vojske bio potreban kisik u bocama, kompanija Adolf Messer GmbH je već u ljeto dobila odobrenje za izgradnju postrojenja za razlaganje zraka. Messer koristi priliku i počinje sa raščišćavanjem, uklanjanjem ruševina i izvođenjem hitnih popravki na objektima. Od postrojenja za razlaganje zraka prvo je profitirala američka vojska, a kasnije i stanovništvo na širem području Frankfurta.

09.04.

0904

Razaranje poslije profita

Messerovi proizvodi su veoma traženi u ratnim godinama (1939.-1945.). Uređaji za zavarivanje su potrebni za proizvodnju tenkova, brodova i podmornica. Kompanija razvija specijalne mašine za zavarivanje repova na raketama, što je korišteno u raketama V1 i V2. Nakon teških zračnih napada na Frankfurt Messer seli dijelove proizvodnje u okolinu grada. 18. marta 1944. u tridesetominutnom zračnom napadu uništen je veliki dio proizvodnje. Malo prije završetka rata američki vojnici zaposjeli su glavnu fabriku u Ulici Hanauer Landstrasse.

02.04.

0204

Pod svastikom

30. januara 1933. godine nacionalsocijalisti došli su na vlast u Njemačkoj. Hitler je počeo da naoružava vojsku. Kompanija Messer koristi svoju ekonomsku šansu i profitira od industrije oružja. Nije lako ocijeniti ulogu poduzetnika Adolfa Messera u Trećem Rajhu: s jedne strane, bio je član NSDAP-a i imao je, kao i ostale kompanije, i u toku rata, radnike na prisilnom radu. S druge strane, štitio je zaposlenike koji su bili u sukobu sa režimom.

26.03.

2603

Proširenje portfolija

Messer uvodi elektro-zavarivanje. Istraživanje i razvoj počinju 1928. godine. Uskoro je jasno: Ako kompanija hoće da pridobije kupce za uređaje za elektrozavarivanje, potrebne su joj elektrode za zavarivanje visokog kvaliteta. 1930. godine počinje proizvodnja elektroda za zavarivanje u specijalnom postupku sa uranjanjem. Kao prvi proizvođač autogenih aparata, Messer 1931. godine počinje za proizvodnjom mašina za elektro-zavarivanje. 1932. godine slijede presovanjem obložene elektrode za elektrolučno zavarivanje. Messer ne razvija samo elektrode, nego i konverter "Kopol", koji konvertira naizmjeničnu struju u istosmjernu struju, pogodniju za elektrolučno zavarivanje.

19.03.

1903

Povećana produktivnost

Punionice kisika su na početku logističkog lanca. 1927. godine Messer uvodi proces sa konstantnim pritiskom i kisične baterije. Nova tehnologija omogućava centralno podešavanje pritiska kisika, a ne na licu mjesta prilikom rezanja i zavarivanja. Nova tehnika se koristi u stacionarnim sistemima. Prednost ove metode: Gorionici svih veličina mogu raditi pod jednim kisičnim pritiskom. Ove inovacije nisu dovele samo do znatnih ušteda u potrošnji kisika i acetilena. Sa centralnim snabdijevanjem kisikom smanjuju se i troškovi transporta.

12.03.

1203

Nova lokacija Adolf Messer &Co. GmbH

1926. godine Adolf Messer & Co. GmbH seli na novu lokaciju u ulici Hanauer Landstraße u Frankfurtu na Maini. Iste godine Messer izbacuje na tržište visoko učinkoviti naizmjenični gorionik za rezanje i zavarivanje sa osiguranjem od povratnog udara. Nova tehnologija sprečava povratni udar plamena u gorionik, čiji je uzrok premalena brzina dotoka plina (nedostatak plina). Ako plin van dizne sagorijeva brže od dotoka plina, plamen se seli u gorionik ili čak i u crijevo. Povratni udar se prepoznaje po glasnom prasku i može prouzrokovati veliku štetu. Naizmjenični gorionik je veliki napredak, jer se u njemu vrhovi gorionika mogu izmjenjivati, bez da se moraju ukloniti i crijeva. Upotreba različitih vrhova gorionika omogućava obradu metala raznih debljina i vrsta, samo sa jednom drškom.

05.03.

0503

Rođen u burnim vremenima

1. februara 1925. rodio se Hans Messer. Sin Adolfa Messera i njegove druge žene Thee jednog dana će krenuti stopama svog oca i preuzeti porodičnu kompaniju. Burna su vremena: Tek što je 1923. godine prošla privredna kriza u Njemačkoj sa hiperinflacijom, 1929. godine izbija svjetska privredna kriza. Recesija prisiljava Adolfa Messera da otpušta zaposlenike. Kompanija pokušava napraviti najbolje iz ove situacije i investira u marketing i sajmove kao i edukaciju za kupce i nezaposlene.

26.02. 2602

Za šaku dolara

Evropa nije dovoljna. Zemlja neograničenih mogućnosti dopala se Adolfu Messeru. Sa deset gorionika za rezanje i zavarivanje, skupa sa kisičnim bocama, acetilenskim gorionicima i ostalim priborom u prtljagu, ukrcao se 1912. godine na brod koji ga je doveo u Ameriku. Već kratko po dolasku u New York prodao je svu opremu. Prvi uređaji "Original Messer" u prekomorskim zemljama koristili su se u radovima na čeličnim stubovima u zgradi suda ili prilikom čišćenja spaljenog skladišta. Sa zaradom od 5000 dolara Adolf Messer je u Filadelfiji osnovao američku kompaniju Messer Company.

19.02.

1902

Viva España

Adolf Messer nastavlja svoj put. Postrojenja za razlaganje zraka postaju, pored autogene tehnike, drugi stub njegove kompanije. Ona iz okolnog zraka izdvajaju kisik koji je potreban za autogeno zavarivanje, ali i za druge primjene. Umjesto da, kao i konkurencija, proizvodi kisik i prodaje ga, on prodaje postrojenja za razlaganje zraka tako da njegovi kupci sami mogu proizvoditi kisik. Svoje prvo postrojenje za ralaganje zraka Adolf Messer je sagradio na licu mjesta u firmi Rodrigo de Rodrigo u Madridu. On lično je postrojenje pustio u pogon 1910. godine.

12.02. 13 02  

Na putu uspjeha

Posao je procvjetao! Dvije godine nakon prebacivanja na autogenu tehniku Adolf Messer uvodi brand „Original Messer“. Pod ovim imenom od 1908. godine on prodaje široku paletu gorionika, acetilenskih razvijača, reducir-ventila i drugog pribora za autogeno zavarivanje. Sa brandom "Original Messer" kupci su povezivali kvalitet s kojim je Adolf Messer izgradio svoje ime. Potražnja za njegovim proizvodima je tako velika da je još iste godine proizvodnju preselio u veću radionicu u frankfurtskoj Frankenallee.

05.02.

0502

Otvoren za nove puteve

Ko ne ide ukorak s vremenom, nestaje vremenom. Električna i plinska rasvjeta potisnule su acetilensku početkom dvadesetog stoljeća. Adolf Messer mora nešto poduzeti. Alternativu acetilenskoj rasvjeti, koja mnogo obećava, vidio je u novoj naprednoj tehnici autogenog zavarivanja. 1902. godine počinje razvijati uređaje za autogeno rezanje i zavarivanje. Adolf Messer napušta posao sa acetilenskom rasvjetom i fokusira se od 1906. na proizvodnju uređaja za autogeno rezanje i zavarivanje. Iste godine preimenovao je svoju kompaniju u Messer & Cie. 

29.01. 2901Sigurnost na prvom mjestu

Oprez, opasnost od eksplozije! Proizvodnja acetilena sa kalcium-karbidom i vodom nije bezopasna. Acetilenski uređaji Adolfa Messera dobro prolaze kod kupaca i zato što su dizajnirani za jednostavnu i sigurnu upotrebu. Za dvije sigurnosne naprave, "ventilacijsku cijev na razvijačima acetilena" i "uređaj za sigurno uvođenje karbidnih spremnika pod gazometarsko zvono", Adolf Messer je 1902. i 1903. godine dobio svoje prve patente.

22.01.

2201

Kakav poklon!

Nije obraćao pažnju na upozorenja prijatelja i rođaka: Jean May, trgovac biciklima iz Ilbesheima, obradovao je porodicu za Božić 1898. godine sa modernom acetilenskom rasvjetom. Instalaciju je isporučio 20-godišnji mladi poduzetnik Adolf Messer. Trgovac biciklima postao je tako prvi kupac kompanije Messer. I pošto tada još nije bilo internet ratinga, Adolfu Messeru je napisao pismo: „veličanstveno“, „funkcionira bez problema“, „jednostavno za upotrebu“ – velike riječi hvale. Zahvaljujući velikom zadovoljstvu klijenata Adolf Messer dobija dobre poslove. Do 1905. prodao je 2200 acetilenskih rasvjetnih instalacija i acetilenskih razvijača. 

15.01.

1501

Praksa iznad teorije

Adolf Messer je čovjek od djela. Već kao student nije se zadovoljavao samo slušanjem predavanja o acetilenskim svjetiljkama na TU Darmstadt. Dizajnirao je vlastitu rasvjetnu instalaciju i oprobao se u mesnici i gostionici svojih roditelja. Genijalna marketinška strategija: Klijenti njegovih roditelja su od usta do usta širili vijest o novoj rasvjeti. Stižu i prve narudžbe, i 20-godišnji student mašinstva osniva startup firmu u mjestu Hoechst am Main. I to što je počelo 1898. godine sa četiri radnika i jednim službenikom, 120 godina kasnije preraslo je u svjetsku kompaniju u vlasništvu porodice sa 5485 zaposlenika.

08.01.

0801

Ovako je sve počelo

6. aprila 1878. godine rodio se Adolf Messer, kasniji osnivač kompanije, u mjestu Hofheim am Taunus, u kojem su njegovi roditelji imali mesnicu i gostionicu.  Mladi mesarev sin nije se mnogo zanimao za kobasice, više za pogonski motor koji je bio instaliran u mesnici. Adolf Messer je krenuo putem tehnike: odradio je praksu u fabrici plinskih motora u mjestu Höchst am Main, zatim pohađao koledž za inženjerstvo u Mecklenburgu i na kraju studirao inženjerstvo na TU Darmstadt.

01.01.

0101

Sretan rođendan!

Za obilježavanje 120 godina Messera pripremili smo Vam "Messer Story" - priču o Messeru. Od danas pa do kraja decembra svake sedmice ćemo objavljivati dio po dio uzbudljive istorije ove porodične kompanije. Šta ustvari znače tri bijela trokutića u logotipu kompanije? Još od šezdesetih godina prošlog vijeka to je znak kompanije i simbolizira kompetenciju u oblastima industrijski plinovi, tehnika rezaranja i tehnika zavarivanja. Dizajnerska agencija dobila je zahtjev da znak treba da bude jednako upečatljiv kao i Mercedesova zvijezda.