Messer - Global Site - Gase und Know-how für ihren Erfolg.
 

Medicina

U skladu sa zahtjevima moderne medicine, proizvodimo i distribuiramo kisik, dušik, dušični oksid, plemeniti plin, ksenon, helij i ugljični dioksid.

Naš opsežni program primjena za medicinske plinove uključuje i stručne savjete o medicinskim plinovima i opremi, proizvodnji plinova, transportu i isporuci, instaliranju dugotrajnih spremnika u bolnicama i klinikama, kao i programe obuke za doktore i medicinsko osoblje.

Osim plinova, kupcima nudimo i medicinsku opremu za zdravstvenu njegu u bolnicama i kod kuće. Kao primjer navodimo naše koncentratore za kisik, koji su vrlo podesni za mobilnu upotrebu kod pacijenata sa hroničnim poremećajima disajnih organa, kao i Messerov Pulmonox mini, kojim se u svrhu disajne terapije pacijenta vrši inhalacija zrakom obogaćenim dušičnim oksidom (NO).

Poštujući stroge propise zakonodavstva koje regulira primjenu lijekova i medicinskih proizvoda garantiramo najviši kvalitet medicinskih plinova i uređaja.