Messer - Global Site - Gase und Know-how für ihren Erfolg.
 

Acetilen

F:\Slike za web\Acetilen


Kvalitet: 2.0

 

C2H2 ≥99,0% vol.

PH3≤0,03 % vol.

H2S ≥0,03% vol.

 

PROIZVODNJA

Dobija se razlaganjem kalcijum karbida vodom, čišćenjem plina i rastvaranjem pod pritiskom u odgovarajućoj ambalaži.

ISPORUKA

U čeličnim sudovima - bocama, pod pritiskom od 18 bara u rastvorenom stanju.


OSOBINE ACETILENA

Pod normalnim uslovima je plin. Nestabilan je. Minimalna temperatura paljenja je 305°C. Temperatura plamena je pri stehiometrijskom sagorevanju 2590°C. Granica eksplozivnosti je 2,2-85% na 20°C i 1,013 bara.

PRIMJENE

  • Primjenjuje se kod oksiacetilenskog plamena u tehnici zavarivanja i sječenja metala;

  • Ima višestruku primjenu u hemijskoj industriji za proizvodnju intermedijera i gotovih proizvoda, za proizvodnju specijalne čađi, za rasvjetu, itd.

POSTUPAK SA PLINOM

Rad sa acetilenom podliježe posebnim propisima. Nije dozvoljeno naglo pražnjenje suda, mehaničko udaranje i nekontrolisano mijenjanje odnosa volumen - pritisak u zatvorenom prostoru.

MATERIJALI

Zabranjena je upotreba bakra, srebra i žive. Legure bakra sa % Cu iznad 70% nisu dozvoljene. Moguća je primjena sintetskog kaučuka, PVC itd. Polietilen se ne može primijeniti.

BEZAZBESTNA POROZNA MASA

Čelični sudovi (boce) su punjeni specijalnom monolitnom poroznom masom iz sopstvene proizvodnje. Masa ima visoku poroznost (iznad 92%) i regulisan oblik i dimenzije pora, nema neporoznih aglomerata. Omogućava siguran i ekonomičan rad sa acetilenom.