Messer - Global Site - Gase und Know-how für ihren Erfolg.
 

Vodik

F:\Slike za web\vodik

Kvalitet:

H2 ≥99.999 % vol

O2 ≤0.0002 % vol

N2 ≤0.0005 % vol.

H2O ≤0.0003 % vol 


ISPORUKA

U čeličnim sudovima - bocama, pod pritiskom od 150 bara. Boce su pojedinačne ili u baterijama - paletama sa zajedničkim ventilom za punjenje i pražnjenje, u baterijama sudova - boca trajno ugrađenim na transportno vozilo ili u tečnom agregatnom stanju specijalnim transportnim vozilima do rezervoara korisnika.

OSOBINE

Pod normalnim uvjetima je u plinovitom agregatnom stanju. Nije otrovan. Zapaljiv (granica eksplozivnosti u zraku 4-94%). Minimalna energija inicijacije paljenja 0,02 mJ. Temperatura plamena pri stehiometrijskom sagorijevanju je 1930°C.

PRIMJENE

  • U procesima sagorijevanja (industrije stakla, obrada dragog kamenja, sječenja i zavarivanja metala);

  • U stvaranju redukcionih atmosfera u metalurgiji, rafinaciji metala, u termičkoj obradi metala;

  • U proizvodnji poluprovodnika;

  • U hemijskoj industriji za proizvodnju sinteznih smješa, redukciji, hidrogenizaciji i desulfurizaciji;

  • U proizvodnji električne energije;

  • U instrumentalnoj analitici;

  • U meteorologiji;

  • U elektronici.

POSTUPAK SA PLINOM

Rad sa plinom zahtijeva primjenu posebnih propisa i mjera zaštite.

MATERIJALI

Preporučuje se upotreba legura aluminija, magnezija i nikla. Mogu se primijeniti sintetski kaučuk i slični polimeri (sve samo za plinoviti vodik).