Messer - Global Site - Gase und Know-how für ihren Erfolg.
 

Messer u Bosni i Hercegovini nudi čitav niz plinova, od acetilena do helija, daleko više od osnovnih plinova. Naš know-how na području primjene plinova ne samo da je sveobuhvatan nego je i specifičan, te je kao takav ključan za optimiziranje procesa u kvalitativnom, ekonomskom i inovativnom pogledu.

Time ćete profitirati, bez obzira da li je Vaše područje automobilska industrija, prehrana, hemija, petrohemija, metalurgija, ekologija, elektronika, medicina, zavarivanje itd.

Isto vrijedi i za način i oblik isporuke: od boca preko cisterni do on-line postrojenja u Vašem tvorničkom krugu. Zajedno s Vama ćemo pronaći varijantu snadbijevanja koja najbolje odgovara Vašim individualnim potrebama za plinovima.

Plinove ćete dobiti u tekućem ili komprimiranom obliku, u željenoj količini i tačno one kvalitete koja Vam treba.

Naravno da ćete kod nas pronaći i odgovarajuću opremu koja Vam omogućuje optimalno korištenje i primjenu plinova.