Messer - Global Site - Gase und Know-how für ihren Erfolg.
 

Kvalitet

Messer u BiH je članica Messer Group GmbH, koja se nalazi u društvu vodećih svjetskih proizvođača tehničkih plinova, a čije su certifikacije izvršile certifikacione kuće DQS GmbH Njemačka i Bureau Veritas UK&Ireland.

Kompanija Messer u BiH je certifikovala Sistem upravljanja kvalitetom za oblast proizvodnje, distribucije i prodaje industrijskih i medicinskih plinova i ispunila zahtjev prema standardu sistema upravljanja kvalitetom ISO 9001:2008, i to za:

- Messer BH Gas

- Messer Tehnoplin

- Messer Mostar Plin

Messer Tehnoplin je certificiran 16.12.2010. godine u skladu sa zahtjevima standarda ISO 22000:2005.

Ovom certifikacijom Messer Tehnoplin pokazao je da ispunjava zahtjeve sistema upravljanja sigurnošću hrane. Certifikat se odnosi na prodaju plinova koji se koriste u proizvodnji hrane.

U svoje proizvode i poslovne procese Messer ugrađuje sve zahtjeve relevantnih zakona i međunarodnih standarda.

 palackok