Messer - Global Site - Gase und Know-how für ihren Erfolg.
 

Mjere zaštite i sigurnosti kod plinova

Sigurnost iznad profita

Kompanija Messer u Bosni i Hercegovini veliku pažnju posvećuje visokom stepenu sigurnosti na radu, imajući u vidu da rad sa komprimiranim i tečnim plinovima može da bude veoma opasan i zahtijeva preduzimanje niza mjera bezbjednosti.

Svi koji rade ili koriste ove plinove moraju da budu specijalno obučeni za poznavanje osobina plinova sa kojima rade, sve u cilju boljeg prepoznavanja potencijalne opasnosti i preduzimanja odgovarajućih mjera bezbjednosti i zaštite.

Iz tih razloga navodimo najvažnije mjere sigurnosti za tehničke plinove koji se nalaze u širokoj primjeni i industriji.