Messer - Global Site - Gase und Know-how für ihren Erfolg.
 

Acetilen

Osnovni rizik pri rukovanju acetilenom pri atmosferskom pritisku ili pritisku koji nije mnogo viši od atmosferskog je kao i kod svih zapaljivih plinova. Mogućnost nastajanja eksplozije unutar postrojenja može nastati usljed slučajnog prodora vazduha ili isticanja zapaljivog plina. Ta opasnost je naročito velika kod acetilena jer on ima vrlo široke granice zapaljivosti sa vazduhom i veoma lako se pali.

Pri radu sa tečnim acetilenom postoji i dopunska opasnost koja se ogleda u tome da spoljašnji izvor plamena može dovesti do eksplozije unutar postrojenja. To se može dogoditi pri atmosferskom pritisku, ako se plin nalazi u dugačkim cjevovodima velikog prečnika. Zbog toga se pri projektovanju postrojenja koja rade sa acetilenom mora strogo pridržavati postojećih tehničkih propisa i uslova, naročito u pogledu mogućnosti pojave vazduha u postrojenju ili isticanja plina, odnosno tečnosti iz postrojenja.

U prostorijama gdje su smještena takva postrojenja, potrebno je predvidjeti prinudnu ventilaciju sa najmanje šest izmjena vazduha na sat, kako bi se spriječila mogućnost formiranja zapaljive smjese na donjoj granici zapaljivosti. Takođe je neophodno spriječiti bilo kakvu pojavu otvorenog plamena u slučaju da se donja granica zapaljivosti postigne na bilo koji način.

Očigledno je da je prisustvo otvorenog plamena i tijela sa visokom temperaturom na površini, bliskoj temperaturi zapaljenja acetilena, apsolutno nedopustiva, a električna postrojenja, prekidači i elektromotori moraju biti u protiveksplozijskoj izvedbi za atmosferu u kojoj se može pojaviti acetilen.

Bez obzira na primijenjene mjere bezbjednosti radi isključenja inicijatora eksplozije, reaktori i posude za acetilen moraju biti dovoljno čvrsti da ne dođe do prskanja pri eksploziji acetilena.

Eksplozija može biti oslabljena i ograničena uz ispunjenje uslova ograničenja eksplozije, odnosno onemogućavanja prolaza.