Asset Publisher
Back

KOMPANIJA MESSER PODUZELA MJERE ZAŠTITE OD CORONA VIRUSA

KOMPANIJA MESSER PODUZELA MJERE ZAŠTITE OD CORONA VIRUSA

12.03.2020.

U skladu sa preporukama Svjetske zdravstvene organizacije i s Messerovim planom pandemije za zaštitu zaposlenika, kompanija Messer u Bosni i Hercegovini preduzela je mjere zaštite od nastupajuće pandemije.

U svim Messerovim podružnicama u Bosni i Hercegovini promptno su data korisna uputstva uposlenicima u vezi zaštite od virusa korona. To uključuje sve mjere koje su navedene u preporukama nadležnih državnih i ostalih organa, poput održavanja dobre higijene ruku, pravilnog ponašanja pri kontaktu sa osobama za koje se sumnja da su bolesne, nošenja zaštitnih maski i rukavica.

Sve Messerove lokacije u BiH snabdjevene su svim potrebnim dezinfekcijskim sredstvima sa tačnim uputstvima o korištenju koja se nalaze na vidnim mjestima  u svim objektima, u zajedničkim prostorijama i kancelarijama. Obaveza je da uposleni i svi s kojima su u kontaktu što češće koriste ova sredstva.

Uprava Grupacije Messer preporučuje da uposlenici ne prisustvuju bilo kakvim međunarodnim vanjskim događajima, poput sajmova ili simpozija.

U skladu s tim, Messer u BiH poštuje preporuke vezane za javna okupljanja. Također se nalaže uposlenima da odmah prijave bilo kakvu infekciju menadžmentu.