Asset Publisher
Back

KOMPJUTERI ZA UČENIKE U DOBROŠEVIĆIMA

KOMPJUTERI ZA UČENIKE U DOBROŠEVIĆIMA

13.04.2020.

Globalna pandemija utjecala je da se nastava na svim nivoima obrazovanja pohađa online i da je takav vid nastave novum za mlađe naraštaje koji po prvi put u osnovnim i srednjim školama u BiH pristupaju nastavi na ovaj način. Novum je to i za nastavnike koji također prilagođavaju gradivo i metode predavanja digitalnim metodama rada.

Kako je trebalo djelovati „po hitnom postupku“ ustanovljeno je da znatan broj učenika nema adekvatnu opremu za pohađanje nastave na online osnovi. Mnoge humanitarne organizacije, fondacije, pojedinci, kompanije i drugi donatori su se uključili u akciju doniranja računara i računarske opreme za učenike kojima ista nedostaje za kontinuirano učestvovanje u praćenju nastave.

Naša kompanija se vrlo rado odazvala ovoj akciji i zajedno sa firmama „bring.out“, „Atlanter“ i „Atlantbh“ sakupili smo novac i donirali računare i IT opremu za dvadeset učenika OŠ „Mustafa Busuladžić“ u Dobroševićima.

Donirana oprema je predana 11. aprila i menadžment škole nije krio zadovoljstvo što će njihovi učenici pristupiti online nastavi i koristiti je u svrhe sticanja obrazovanja i kvalitetnog praćenja nastave.