Onsite gas production

Usluge

Onsite koncepti opskrbe – korisničke instalacije – backup spremnici za tekuće plinove – opcije telemetrije – rješenja po principu “ključ u ruke” – savjetovanje o primjenama – komercijalne ponude

ONSITE PROIZVODNJA PLINOVA– KISIK, DUŠIK, UGLJIČNI DIOKSID, VODIK I OSTALI

ANALIZA EKONOMIČNOSTI ONSITE PROIZVODNJE PLINOVA

Isplativost je glavni faktor kod odabira onsite proizvodnje plinova – proizvodnje na licu mjesta – u odnosu na proizvodnju koja se bazira na dopremi plinova cestovnim putem s druge lokacije. Da li će onsite proizvodnja biti isplativa ovisi o slijedećim glavnim čimbenicima:

· Postoji li tehnologija koja bi omogućila lokalnu proizvodnju potrebnih količina i kvalitete plinova

· Može li se postići dovoljna ekonomija razmjera da bi onsite postrojenje bilo održivo

· Da li će instalirana oprema biti dovoljno iskorištena da bi se postigla primjerena isplativost

· Postoji li potrebna infrastruktura i prostor za postavljanje onsite postrojenja

· Mogu li se osigurati potrebni priključci (npr. struja) po prihvatljivoj cijeni

· Koje su mogućnosti za opskrbu u slučaju kvara onsite postrojenja ili u slučaju održavanja

· Da li imam obučene djelatnike za rukovanje o održavanje onsite postrojenja

Messer može dati savjete vezane uz troškove i rješenja na gore navedena pitanja. Preuzmite letak ili zatražite razgovor s našim stručnjakom.

SAVJETOVANJE I INŽENJERING VEZANO ZA ODABIR PRAVOG KONCEPTA OPSKRBE

Nakon što je napravljen odabran načina opskrbe i potvrđena isplativost, vrijeme je za inženjering - projektiranje onsite postrojenje i backup-a, stvaranje resursa potrebnih za izradu instalacija i održavanje, te realizaciju projekta.

DOSTUPNA RJEŠENJA ZA RAZLIČITE PLINOVE ONSITE PROIZVODNJA KISIKA I DUŠIKA

U osnovi postoje dvije metode odvajanja zraka, a to su kriogena i ne-kriogena. Kriogena oprema može osigurati veću razinu čistoće plinova, ali su troškovi investicije u ovu opremu veći. Kriogena oprema je jedina moguća kada su potrebne veće količine plinova.

POSTUPAK KRIOGENOG RAZDVAJANJA ZRAKA

Kod kriogenih jedinica za razdvajanje zraka plinovi prisutni u zraku se razdvajaju postupkom rektifikacije na niskim temperaturama, na bazi različitih temperature vrelišta pojedinih plinova. Razlikujemo tri vrste opreme:

• jedinice za razdvajanje zraka velikog kapaciteta za više proizvoda s opcijom ukapljivanja

• CryoGAN generatori dušika: optimizirani za proizvodnju dušika

• CryoGOX generatori kisika: optimizirani za proizvodnju kisika

NE-KRIOGENA POSTUPAK RAZDVAJANJA ZRAKA

Ne-kriogeni postupci razdvajanja zraka se temelje na principu adsorpcije s promjenom tlaka ili se temelje na razdvajanju pomoću polupropusnih membrana. Etablirane su slijedeće jedinice:

• Adsorpcijski generator PSA - generator dušika

• Vakuum adsorpcijski generator VPSA

• Membranske jedinice

Za više informacija o onsite proizvodnji plinova koji se dobivaju iz raka kao što su kisik i dušik možete preuzeti letak ili zatražiti da vas kontaktira jedan od naših stručnjaka (kliknite na jedan od dva gumba u nastavku)

PROIZVODNJA VODIKA – POSEBNA KAO I NJEGOVI KORISNICI

Messer nudi čitav niz tehnologija za proizvodnju vodika i Syngasa pri čemu odabir optimalnog postupka ovisi o nekoliko čimbenika. U njih se ubrajaju primjena, potrebne količine i čistoća plina. Messerovi stručnjaci će vam rado pomoći pri odabiru.

Parni pretvarači koriste prirodni plin kao sirovinu i mogu se koristiti i za male i za velike vodikove jedinice. Takozvanim postupkom parnog reformiranja sirovina se miješa s procesnom parom, zagrijava do otprilike 480 °C te se zatim razdvaja u pretvaraču uz pomoć niklenog katalizatora. U CO Shift reaktoru, u kojem ugljični monoksid (CO) reagira s H2O stvarajući H2 i CO2 (katalitička pretvorba), sadržaj vodika u pretvorenom plinu se dodatno povećava.

Na kraju se vodik pročišćava u PSA jedinici. Iz PSA jedinice izlazi pod tlakom od 15 do 30 bara i čistoće do 99,9995%.

Za tvrtke koje već imaju opskrbu vodikom, ali im je potreban vodik veće čistoće za proizvodnju naftnih i plinskih proizvoda, Messer može isporučiti vodikove PSA jedinice kao zasebne jedinice. Takve jedinice uzimaju plin bogat vodikom i pretvaraju ga u vodik visoke čistoće (>99.999%).

Za više informacija o onsite proizvodnji vodika možete preuzeti letak ili zatražiti da vas kontaktiraju naši stručnjaci (kliknite na jedan od dva gumba u nastavku).

ONSITE PROIZVODNJA PLINA - KOMPLETNA USLUGA ILI NABAVA

Messer ima veliki broj onsite proizvodnih postrojenja te pruža stručne inženjerske usluge mnogim zadovoljnim kupcima. Naši inženjeri također nude uslugu po principu “ključ u ruke” kupcima koji žele kupiti opremu.

Za više informacija o ovim mogućnostima kliknite na jedan od gumba u nastavku i obratite se jednom od naših stručnjaka.

Onsite gas production

Usluge

Onsite koncepti opskrbe – korisničke instalacije – backup spremnici za tekuće plinove – opcije telemetrije – rješenja po principu “ključ u ruke” – savjetovanje o primjenama – komercijalne ponude

Contact form for every page

Contact us

select action

Formulář

Basic form with Pardot

Při zpracování vaší registrace došlo k chybě. Zkontrolujte zadané informace.
By clicking I accept the GDPR policy of the Messer Group. This agreement can be revoked at any time