Dobrodošli na stranicu

Dobrodošli na stranicu

Objavitelj imovine

null PISMO ZAHVALE

PISMO ZAHVALE

  • Farah Kadic
  • -
  • Mar 24, 2021
  • -
  • Published |

JU Bolnica za plućne bolesti i TBC Travnik uputila je pismo zahvale Messer Tehnoplinu d.d. Sarajevo za sve napore koji naša kompanija ulaže u borbi sa pandemijom Covid-19.

"Vaše prve reakcije i redovno snabdijevanje sa medicinskim kisikom naše Ustanove u velikoj mjeri je utjecalo na našu borbu sa ovom teškom bolesti, što je za rezultat imalo da smo se u proteklom periodu uspješno istoj suprotstavili. Na tom odgovornom odnosu Vas i Vaših uposlenika, razumjevanju i iskazanoj želji da nam pomognete u prevazilaženju potencijalnih poteškoća, iskreno se zahvaljujemo" - istakao je direktor Bolnice prim.dr. Emir Abdulović.

Messer će nastojati i dalje da bude od opće koristi svim zdravstvenim institucijama, bolesnicima kao i cijelom društvu, koje se nalazi u borbi za svaki udisaj. Pri tome je važno da nam cjelokupni zdravstveni sistem kao i vlasti na svim nivoima, budu od pomoći. Jer borba za opskrbu medicinskim kisikom mora biti koordinirana na svim nivoima.

Objavitelj imovine