Ugljični dioksid

Dwutlenek węgla

Dwutlenek węgla – Dwutlenek węgla w butlach – dwutlenek węgla skroplony – zastosowanie dwutlenku węgla – zakup dwutlenku węgla

CARBON DIOXIDE 

DWUTLENEK WĘGLA - CO2

Dwutlenek węgla, ditlenek węgla czy CO2 jest nieorganicznym związkiem chemicznym węgla z tlenem. W przyrodzie powstaje podczas procesów spalania i utleniania. Dwutlenek węgla został odkryty w XVIII wieku przez Jana Baptistę z Helmont z Brukseli. Dwutlenek węgla jest obecny w powietrzu na poziomie 415 ppm (części na milion, dane z 2019 r.). Ten niewielki poziom dwutlenku węgla gwarantuje, że ziemia może utrzymać swoją zawartość ciepła. Jednak wzrost o np. 4000 ppm przywróciłoby nas z powrotem do poziomów geologicznego okresu kambryjskiego (500 milionów lat temu), kiedy temperatury nie podtrzymywały życia, jakie znamy obecnie. Ustalenie akceptowalnego poziomu i określenie środków, które należy podjąć w celu ograniczenia stężenia dwutlenku węgla, to trwająca obecnie debata dotycząca zmian klimatycznych.

OZNACZENIE JAKOŚCI – DWUTLENEK WĘGLA 2

Jakość gazu wyznacza liczba dziewiątek w nazwie. Liczby występujące po nazwie gazu: dwutlenek węgla 2.5, … lub jakikolwiek inne oznaczają jego jakość, gdzie pierwsza cyfra wskazuje liczbę dziewiątek a po kropce – ostatnią cyfrę w jakości np. dwutlenek węgla 4.0 zatem w 99,99% czystym gazem. Pozostałe składniki są opisane w karcie charakterystyki gazu. Następnym bardzo ważnym aspektem jakości jest fakt, iż dwutlenek węgla często stosowany w produktach spożywczych, więc pozostałe składniki nie mogą być toksyczne czy zapachowe. Dwutlenek węgla do zastosowań w branży spożywczej jest także opisywany „KLASĄ ŻYWNOŚCI”, ponieważ procesy produkcyjne oraz łańcuch dostaw są zaprojektowane w taki sposób, aby jakość KLASY ŻYWNOŚCI była gwarantowana aż do momentu użycia. W Messer, dwutlenek węgla przeznaczony do celów spożywczych określamy nazwą handlową, tj. GOURMET C, przy czym GOURMET oznacza wysokiej jakości gazy spożywcze, a C to symbol dwutlenku węgla.

ZASTOSOWANIE DWUTLENKU WĘGLA

Inertyzacja: dwutlenek węgla ma tę zaletę, że nie reaguje z innymi gazami w niższych temperaturach. Zastąpienie dwutlenkiem węgla tlenu w powietrzu zmniejsza łatwopalność zawartości łatwopalnej w środowisku. W ten sposób można także zmniejszyć stopień zagrożenia pożarowego, jeśli zawartość tlenu

zostanie zmniejszona o kilka procent. Dwutlenek węgla ma zastosowanie przy przechowywaniu artykułów spożywczych a na większą skalę w procesach metalurgicznych i chemicznych.

Spawanie i obróbka metali: w wyższych temperaturach (patrz równowaga Boudoira) CO2 tworzy CO (tlenek węgla), składnik, który może reagować z powierzchnią metalu dlatego znalazło to zastosowane w obróbce i produkcji metalu. C w CO osiada w metalu i zmienia właściwości powierzchni metalu. Szeroko wykorzystuje się ten efekt również w spawalnictwie i obróbce metali (a także w chemii).

Ochrona przeciwpożarowa: zwiększona ilość CO2 w powietrzu przyspiesza bicie serca. Właśnie dlatego dwutlenek węgla jest często używany do gaszenia gazów, ponieważ pozwala z otoczenia pożaru na wydobycie większej ilości tlenu z powietrza. Czy wiesz również, że CO2 ma podobny wpływ na skórę, podobny do Botox’u?

Suchy lód: pod ciśnieniem atmosferycznym dwutlenek węgla występuje w postaci skroplonej. Poprzez rozprężenie ciekłego dwutlenku węgla otrzymujemy suchy lód - zestalony dwutlenek węgla. Suchy lód stosuje się w transporcie produktów spożywczych szybko psujących się i gastronomii. Natomiast granulat suchego lodu wykorzystywany jest do czyszczenia wszelkiego rodzaju form, maszyn i urządzeń, turbin, transformatorów oraz elewacji budynków.

Mrożenie: gazowy dwutlenek węgla przechowywany pod ciśnieniem w butli zachowuje płynną postać. Ciecz w butli z gazem może być stosowana jako gaz lub jako ciecz. Gdy dwutlenek węgla wydostaje się z butli w postaci płynnej, natychmiast zamienia się w suchy lód. Zdolność tę można wykorzystać do zamrażania szokowego artykułów spożywczych, kontrolowanego chłodzenia procesów chemicznych czy przy produkcji leków. Istnieje wiele innych niszowych zastosowań tego czynnika chłodniczego, które nie pozostawiają żadnych śladów. Wynika to z tego, że suchy lód sublimuje i wraca do swojego naturalnego środowiska - powietrza. Służy do obkurczania rur miedzianych i metalowych w instalacjach sanitarnych, a nawet do zamrażania wody w rurach. W ten sposób można utrzymać instalację grzewczą bez spuszczania wody z rur.

WŁAŚCIWOŚCI DWUTLENEK WĘGLA

Więcej informacji o właściwościach gazu, a także kalkulator Messer do konwersji pomiędzy jednostkami, dostępne są do pobrania w Apple Store lub Android Play.

CO2 W BUTLACH

Butle stalowe występują w różnych wielkościach i pełnione są gazem w różnych ciśnieniach. W zależności od rodzaju gazu w butli jej czasza ma odmienny kolor, który jest zgodny z normą europejską EN 1089-3. W przypadku dwutlenku węgla jest to kolor szary. Przegląd rodzajów butli z gazem oraz ich kolorów można znaleźć tutaj.

Ciśnienie w butli z dwutlenkiem węgla wytworzone jest przez naturalną równowagę pomiędzy cieczą w butli a otoczeniem: ciśnienie utrzymuje ciecz na dnie butli, a gaz uwalniany jest po otwarciu zaworu butli. W przypadku uwolnienia zbyt dużej ilości gazu z butli, jego ciśnienie spada, ponieważ ciecz nie może wystarczająco szybko odparowywać. Dlatego niektóre butle CO2 wyposażone są dodatkowo w element grzewczy.

Jak wszystkie opakowania ciśnieniowe na gazy, butle są odpowiednio przygotowywane i serwisowane przed pełnieniem, aby móc zagwarantować odpowiednią czystość gazu a przede wszystkim uniknąć

narażenia naszych klientów lub pracowników na ewentualne ryzyko związane z ich użytkowaniem. Butle dwutlenkowe muszą pozostać suche wewnątrz, w przeciwnym razie rdzewieją, dlatego są testowane co 5 lat, zamiast zalecanego okresu 10 lat.

WYTWARZANIE SUCHEGO LODU Z BUTLI CO2

Aby zachować postać skroploną dwutlenku węgla, butle mogą być wyposażone w „rurką wgłębną”. W tym przypadku ciecz jest wypychana przez rurkę, która rozciąga się do dna butelki. Następnie skroplony CO2 zmienia postać skupienia w stały, czyli suchy lód. Przeczytaj instrukcje bezpieczeństwa związane z zimnem suchego lodu i uwalnianym ciśnieniem.

ZASTOSOWANIE SUCHEGO LODU

Aby uzyskać więcej informacji na temat zastosowań suchego lodu oraz jego zakupu, odsyłamy do zakładki na tej stronie.

SKROPLONY DWUTLENEK WĘGLA W ZIORNIKACH KRYOGENICZNYCH

Oferujemy również dwutlenek węgla w postaci skroplonej dla klientów o większym zapotrzebowaniu na gaz. Do wyboru jest szeroka gama zbiorników magazynowych o różnych pojemnościach.

W celu zapewnienia niskiej temperatury skroplonego dwutlenku węgla, musi on być przechowywany w pojemnikach kriogenicznych. Można zakupić bądź wydzierżawić pojemniki kriogeniczne (dewar lub przenośny pojemnik na ciecz (PLC), zbiornik kriogeniczny lub mini-luz). Ze względu na ekstremalnie niskie temperatury należy ściśle przestrzegać przepisów bezpieczeństwa. Przede wszystkim zaleca się użytkowanie specjalnych rękawic ochronnych.

KARTA CHARAKTERYSTYKI – DWUTLENEK WĘGLA

Więcej informacji zamieszczono w wyszukiwarce produktów na tej stronie.

ZAKUP DWUTLENKU WĘGLA

Gazy można kupować w wyznaczonych punktach sprzedaży lub składach gazów technicznych zlokalizowanych na terenie całego kraju. Zamówienia przyjmowane są drogą elektroniczną jak też telefonicznie dzwoniąc na specjalną infolinię dedykowaną zamówieniom. Realizujemy dostawy pod wskazany adres. W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt.

Contact form for every page

Contact us

select action

Formularz

Basic form with Pardot

shopregister.error
By clicking I accept the GDPR policy of the Messer Group. This agreement can be revoked at any time

Contact form for every page

Contact us

select action

Formularz

Basic form with Pardot

shopregister.error
By clicking I accept the GDPR policy of the Messer Group. This agreement can be revoked at any time

Wydawca treści

Download Files Portlet

Invitation to download

Please select the leaflets that you would like to download.

download.file-list

Wydawca treści

Agri- and Aquaculture

Chemistry

Construction

Electronics

Food & Beverages