Web Content Display

SIGURNOSNA KAMPANJA

Sa dvije kampanje putem postera na preko 30 jezika adresirane su pojedinačne mjere, kao što su sigurnosni obilasci, analize rizika i sigurnosni auditi. Motivi kampanja „To nije bilo planirano...“ i „Samo je...“ fotografirani su u našim pogonima kao što su punionice plinova, skladišta, ali i u kancelarijskim prostorijama i pokazuju nesreće koje se mogu identificirati: izgorjele strujne kutije, pad sa ljestvi ili nesreća prilikom rada sa neosiguranim bocama. Messer se ne plaši da na ovakve motive postavi svoj marku „Messer – Gases for Life“. U ovoj kampanji je jasno da se ne radi o slici nego o odgovornosti koja je dinamičan proces i podliježe kontinuiranom poboljšanju. Motivi su vlastito zdravlje i zdravlje kolegica i kolega – jedna od najvećih i nezamjenjivih vrijednosti.