Građevinarstvo

GRAĐEVINARSTVO

 

Hlađenje betona

Snižavanjem temperature svježeg betona može se efikasno spriječiti stvaranje napuklina. Hlađenje se dešava u većini slučajeva hlađenjem sastavnih dijelova betona, dodavanjem leda ili direktnim hlađenjem svježeg betona u mješalici.

 

Zamrzavanje zemljišta

Zamrzavanje zemljišta je efektivna metoda kada se ne mogu primijeniti druge metode hermetiziranja iskopa. To je jedini postupak čija efektivnost se može objektivno izmjeriti. Tako i naručilac i građevinska kompanija imaju garanciju za pouzdano dihtovanje i čvrstoću.

 

Neutralizacija vode na mjestu gradnje

U oblastima niskogradnje i hidrauličnog inženjeringa često se dolazi do slojeva sa podzemnim vodama. Voda se nakuplja i mora se ili filtrirati ili dovesti do recipijenta za vodu. Problem: U kontaktu sa betonom mijenjaju se hemijske osobine vode. Najvažnija negativna pojava je porast pH-vrijednosti.