Vodik

VODIK

Šta je vodik – vodik u bocama – snabdijevanje vodikom u cisternama – on site proizvodnja vodika na lokaciji – tehnologija primjene vodika – kupovina vodika

VODIK  JE H2

Šta je vodik ? Vodik je hemijski element, sa simbolom H, atomskim brojem 1 i atomskom masom 1,0079. Plin vodik je hemijski element koji nastaje kada se dva atoma vodika spoje i formiraju H2. Godine 1671. vodik je je prvi put spomenuo Arthur Doile, no ime mu je dao nekih 200 godina kasnije Antoine Lavoisier. Nazvan je vodik jer (također) nastaje elektrolizom vode. Vodik je jako eksplozivan plin i ima jednu od najviših temperatura plamena. Plamen nije vidljiv (ultraljubičaste boje).

VODIK KAO NOSIOC ENERGIJE ZA SKLADIŠTENJE I UPOTREBU

Vodik se veže (formira hemijske veze) s drugim elementima u egzotermnoj reakciji. Na primjer voda nastaje sagorijevanjem vodika sa kisikom. Zbog toga se vodonik 50 godina smatra alternativnom fosilnim gorivima.  Vodik se u posljednje vrijeme često spominje u medijima zbog potrebe da se privremeno skladišti energija vjetra i solarna energija u vršnim periodima, a zatim da se vrati nazad u energetsku mrežu ako je proizvodnja mala.

VODIK KAO POČETNI ELEMENT HEMIJSKIH REAKCIJA

Atom vodika se nalazi u većini organskih spojeva te se koristi  u Hemijskog industriji kao početni proizvod kod mnogih procesa. Vodik se proizvodi lokalno na bazi fosilnih goriva. Trenutno se provodi istraživanje o alternativama zasnovanim na zelenom vodiku (elektrolizom s energijom vjetra i solarnom energijom).

DRUGE PRIMJENE VODIKA

Vodik se također koristi u prehrambenoj industriji za hidratiziranje  masti, za preradu metala, za zavarivanje kao zaštitni plin (formir plin i drugo), a  ima druge brojne manje primjene.

KONVENCIJE ZA OZNAČAVANJE KVALITETA VODIKA, NPR. VODIK 5.0

Kvalitet plina izražen je kroz brojeve devet koji se odnose na čistoću. Kada vidite oznaku Vodik 5.0, Vodik 6.0,  .. ili bilo koji drugi broj nakon naziva plina, isti označava čistoću pri čemu prvi broj predstavlja devetke koje se odnose na čistoću, a broj nakon tačke označava posljednju znamenku čistoće. Vodik 5.0 je, dakle, 99,999% čisti plin. Preostale komponente su navedene u sigurnosno tehničkom listu plina. To nas vodi do drugog važnog aspekta kvalitete: budući da se vodik često koristi u prehrambenoj industriji, preostale komponente ne mogu biti otrovne ili imati miris. Vodik (i njegove mješavine)  za primjenu u prehrambenoj industriji ponekad se stoga označavaju sa „ZA HRANU” (nivo kvalitete za prehrambenu industriju) jer su proizvodni procesi i lanac snabdijevanja projektovani na način da se kvalitet „ZA HRANU“ može garantovati do mjesta upotrebe. Messerov vodik koji se koristi za prehrambenu industriju nazivamo GOURMET H, pri čemu GOURMET znači kvalitet plina za upotrebu u prehrambenoj industriji, a H vodik.

HYDROGEN ICE je oznaka kvaliteta koji se koristi za primjene u automobilskoj industriji. Prečišćen je te je na taj način izbjegnuto ometanje katalizatora u ćelijama goriva (element koji vodik prevodi u električnu energiju i formira vodu kao otpadni proizvod).

SVOJSTVA VODIKA

Za više informacija o svojstvima plina kao i jednostavni kalkulator za prevođenje različitih jedinica, Messer predlaže vlastitu aplikaciju za pametne mobilne uređaje koju možete preuzeti u Apple Store ili Android Play  

BOCE ZA VODIK

Postoje plinske boce različitih veličina i različitih pritisaka. Zavisno od vrste plina napunjenog u boci, “vrat” boce je različite boje, što je standardizirano Evropskim standardom EN 1089-3. U slučaju vodika “vrat” boce je crvene boje eksplozivan plin). Pregled različitih boja plinskih boca može se naći ovdje.

U industriji se koriste boce od 200 bara. Postoje primjene do 500 bara, kao što su rezervoari za vodik  u automobilima.

Kao i sve boce i naše plinske boce se tretiraju iznutra, suše i hemijski neutraliziraju. Na ovaj način možemo garantovati optimalnu čistoću i izbjeći izloženost riziku od pogrešnog tretmana boca prethodnog korisnika za naše kupce i zaposlenike.

Budući da boce dolaze u različitim oblicima i pritiscima važno je koristiti odgovarajuću opremu. Na ovaj način plin za vašu primjenu dolazi napunjen pod odgovarajućim pritiskom i protokom. Za boce napunjene vodikom navoj  može varirati od zemlje do zemlje.

Za velike kupce, vodik je dostupan i u baterijama boca (povezani sistemi od 8-20 boca). Za jako velike kupce baterije boca su montirana na prikolicu.

U hemijskoj industriji i kod drugih velikih kupaca postupkom parnog reformiranja osigurava se potrebna količinu vodika za kupca. Za određene projekte obnovljivih izvora energije upotreba velikih elektolizera  za proizvodnju vodika je također veoma aktualna. Kontaktirajte naše stručnjake za više informacija.

SNABDIJEVANJE VELIKIM KOLIČINAMA VODIKA U KONTEJNERIMA

Kupci koji imaju velike potrebe za vodikom mogu se snabdijevati dopremom vodika cestovnim putem. Na lokaciji kupca postavlja se rezervoar pritiska od 40 bara (npr. veličina od 50 ili 100 m3 zapremine). Kamioni se istovaruju na bazi prijenosa pritiska na ove skladišne spremnike.  Prag za proizvodnju vodika na licu mjesta (on site jedinica) je relativno nizak (ili elektrolizom ili endotermnom reakcijom iz ugljikovodika) jer nije ekonomično prevoziti vodik cestovnim putem (manje od 10% korisnog tereta kamiona biće vodik jer se vodik ne može lahko komprimirati). Nazovite Messerove stručnjake i zatražite više informacija o vodiku.

Tekući vodik je dostupan u samo nekoliko zemalja budući da ključa pri temperaturama blizu apsolutne nule, a troškovi energije potrebne za ukapljivanje vodika su jako visoki te proces nije ekonomski isplativ.
 

SIGURNOSNO - TEHNIČKI LISTOVI – STL – VODIK

Za više informacija molimo koristite naš pretraživač proizvoda na ovoj stranici.

KUPITE VODIK

Plin vodik možete kupiti na jednom od naših distributivnih centara u Vašoj zemlji. Većina naših kupaca boce naručuje online ili telefonom. Ovisno o distributivnoj lokaciji, boce možete pokupiti sami ili ih vam mi možemo dostaviti. Nazovite nas za više informacija o opcijama isporuke.

 

 

Objavitelj imovine

Objavitelj imovine

Contact form for every page

Contact us

select action

Form

Basic form with Pardot

Došlo je do pogreške u obradi registracije. Molimo vas da dvaput provjerite unesene informacije.
By clicking I accept the GDPR policy of the Messer Group. This agreement can be revoked at any time
Tekst za prepoznavanje Refresh CAPTCHA