Web Content Display

Emir Hodžić

Messer Tehnoplin d.o.o./Messer BH Gas d.o.o.

Medicinski plinovi i oprema za disanje

+387 33 953 137

+387 62 763 545

emir.hodzic@messer.ba

Web Content Display

Medicina

U skladu sa zahtjevima moderne medicine, Messer kao prvi proizvođač medicinskih gasova u BIH, proizvodi i distribuira medicinske plinove i medicinske sredstva i tehnologiju za zdravstvene ustanove - klinike, bolnice, ljekarske ordinacije, laboratorije i kućnu njegu.

Naš opsežni program primjena za medicinske plinove uključuje i stručne savjete o medicinskim plinovima i opremi, proizvodnji plinova, transportu i isporuci, instaliranju dugotrajnih spremnika u bolnicama i klinikama, kao i programe obuke za doktore i medicinsko osoblje.

Osim plinova, kupcima nudimo i medicinsku opremu za zdravstvenu njegu u bolnicama i kod kuće. Kao primjer navodimo naše koncentratore za kisik, koji su vrlo podesni za mobilnu upotrebu kod pacijenata sa hroničnim poremećajima disajnih organa. 

Kako bi Vaša odluka bila utemeljena, uvijek birajte: Messer standarde za medicinske plinove. U području medicinskih plinova, Messer pruža kompletnu uslugu - od planiranja i montaže, instaliranja stacionarnih spremnika u bolnicama i klinikama do stručnog savjetovanja i isporuke plinova. Pri tome možete biti sigurni da su ispoštovani relevantni zahtjevi dobre proizvođačke prakse (GMP - Good Manufacturing Practice) i specifikacije evropske farmakopeje (Ph.Eur. - European Pharmacopoeia). Medicinski plinovi Messer se proizvode i pune serijski, analiziraju, te je osigurana sljedivost proizvoda.

 

 

Medicinski plinovi
PDF (3MB)