Web Content Display

Avdo Dedić

Messer Tehnoplin d.o.o./Messer BH Gas d.o.o.

Direktor

Web Content Display

Lidija Merdžan

Messer Mostar Plin d.o.o.

Direktorica

lidija.merdzan@messer.ba

lidija.merdzan@messer.ba

Web Content Display

Vaš pouzdan partner za tehničke i specijalne plinove, tehniku primjene i know-how

Messer BH Gas osnovan je 2007. godine. Sjedište društva je u Sočkovcu, Opština Petrovo, a u Zenici se nalazi podružnica sa postrojenjem za razlaganje zraka koje je izgrađeno po najsuvremenijim svjetskim metodama. Osnovna sirovina je zrak, a proizvodi su sastavni dijelovi zraka: kisik, argon i dušik.

Messer Tehnoplin počeo je sa radom 16.02.1998. godine, a nastao je kao plod udruživanja kapitala Messer Group GmbH i Plina Sarajevo d.d., preduzeća sa 45-godišnjom tradicijom u proizvodnji i distribuciji tehničkih plinova u Bosni i Hercegovini. Messer Tehnoplin u BiH posluje na više lokacija (Sarajevo, Lukavac, Bihać, Banja Luka).

Messer Mostar Plin djeluje od 01.07.1997. godine, a nastao je kao plod udruživanja kapitala Messer Group GmbH i Tehnoplina d.d. Mostar. Messer Mostar Plin ima punionicu za kisik, dušik, ugljični dioksid, argon i argonske mješavine i banana-plin.