Obojeni metali

OBOJENI METALI

 

U narednim sekcijama ubrzo će biti opisani pojedini procesni koraci u proizvodnji aluminija, oloba i barka, termička obrada metala kao i pripadne primjene plinova.

Osim o plinovima potrebnim za ove postupke, informirat ćemo Vas na koji način Vam naši stručnjaci sa dugogodišnjim iskustvom i kontinuiranim usavršavanjem mogu pružiti podršku u modernizaciji, rekonstrukciji i optimizaciji  Vaših postrojenja.