Web Content Display

Prirodni rashladni fluidi

 

R-744 (CO2 99,995%) je rashladno sredstvo namijenjeno industrijskim i komercijalnim rashladnim aplikacijama. Ima vrijednost GWP od 1 i veoma nizak ekološki uticaj.

Isporučuje se u bocama sa sondom, sa 2 ventila (tečna i gasna faza). Pakovanja su od 10,00 kg i 37,50 kg.