Tretman vode

TRETMAN VODE

Plinovi u tretmanu otpadnih voda - Učinkovito pročišćavanje otpadnih voda

Voda se koristi u najrazličitije svrhe. Iz ovog mnoštva proizlaze i najrazličitiji zahtjevi vezano za kvalitet vode, a time i za tretman vode. Industrijski plinovi kisik, ugljični dioksid i dušik su neizostavne materije u mnogim postupcima tretmana vode. Oni pomažu u dobivanju besprijekorne vode za piće, za pripremu optimalne procesne vode kao i za temeljito i ekonomično čišćenje veoma prljavih otpadnih voda. 

Download Files Portlet

Invitation to download

Please select the leaflets that you would like to download.

Preuzmi odabrano