Messer tim

MESSER TIM

Prodaja

Menadžment tim

Amela
Isić-Šabanović
Vođa finansija i računovodstva
Harun
Gadžo
Vođa administracije / Compliance officer
Mirjana
Vuković
Direktor MMP, MTP i MBHG

Sigurnost

Denis
Butigan
Sigurnost, zdravlje, okolina Voditelj laboratorije