Messer tim

MESSER TIM

Menadžment tim

Avdo
Dedić
Direktor MTP i MBHG
Asim
Čampara
Vođa prodaje
Amela
Isić-Šabanović
Vođa finansija i računovodstva
Harun
Gadžo
Vođa administracije / Compliance officer
Mirjana
Vuković
Direktor MMP

Prodaja

Ljudski resursi / Komunikacija

Ana
Perić
Komunikacije / Računovodstvo MMP

Sigurnost

Denis
Butigan
Sigurnost, zdravlje, okolina Voditelj laboratorije
Pavo
Šaravanja
Voditelj tehnike / SHEQ MMP