Breadcrumb

Snabdijevanje tečnim plinovima

SNABDIJEVANJE TEČNIM KISIKOM, DUŠIKOM, ARGONOM, HELIJEM, VODIKOM ILI UGLJIČNIM DIOKSIDOM

Koncepti snabdijevanja tečnim plinovima – korisničke instalacije – spremnici za tečne plinove – spremnici za komprimirane plinove – opcije telemetrije – komercijalne ponude

KONCEPTI SNABDIJEVANJA TEČNIM PLINOVIMA

Snabdijevanje tečnim plinovima je u prosjeku najekonomičniji način opskrbe plinom u većim količinama.  Plinovi se mogu prevoziti u tečnom ili komprimiranom obliku  u odgovarajućim cisternama cestovnim putem ili željeznicom.  Messer raspolaže voznim parkom specijalno namijenjenim za prijevoz kriogenih tečnih plinova kao što su kisik, dušik, argon ili ugljični dioksid.  Za komprimirane plinove kao što su helij i vodik koriste se specijalna vozila – cisterne u obliku velikih cijevi.  Za određene specifične primjene uvedeni su specijalni postupci i dodatni programi slijedivosti.  Na primjer za prijevoz plinova za prehrambenu industriju i medicinskih plinova primjenjuju se odgovarajuća zakonska regulativa.   
Svakodnevne rute za otpremu plinova izrađuju se na temelju potrošnje i telemetrijskih podataka: cisterne se napune plinovima na proizvodnom pogonu te ih otpremaju na lokaciju kupca.  Cilj je omogućiti neprekidnu opskrbu plinovima tako da se naši kupci mogu usredotočiti o na svoje poslovanje i biti sigurni da će im plinovi biti na raspolaganju u njihovim pogonima. 

INSTALACIJE KOD KUPCA – KRIOGENI SPREMNICI

Messer će na lokaciji kupca predložiti postavljanje skladišnog spremnika koji je projektiran tako da zadovoljava potrebe kupca za plinom.  Prije projektiranja potrebne opreme potrebno je odgovoriti na slijedeća pitanja:
•    Da li je određena garancija vezana uz skladištenje proizvoda
•    Da li postoji potreba za backup konceptom
•    Da li je potreban isparivač koji pretvara tečnu fazu u plinovitu 
•    Da li postoje posebni zahtjevi što se tiče pritiska ili protoka
•    Na kojoj lokaciji se spremnici mogu postaviti tako da budu postavljeni u skladu sa zakonskim          odredbama
•    Koje se dodatne sigurnosne mjere moraju poduzeti kako bi vaši zaposlenici bili zaštićeni
•    Da li je spremnik integriran u vašim sustav alarmiranja
•    Kakav je program obuke potreban za vaše zaposlenike

INSTALACIJE KOD KUPCA – POPRAVKE I ODRŽAVANJE

Messer ne samo da će postaviti plinske instalacije kod kupaca, već će pružiti usluge održavanja opreme te izvršiti potrebne popravke u skladu s aktualnim propisima i zakonskim zahtjevima.  Messer također može predložiti promjene u konfiguraciji opreme u slučaju da je došlo do promjene potrošnje ili ako drugi aspekti opskrbe zahtijevaju izmijenjeni koncept opskrbe.

OPCIJE TELEMETRIJE

Naši kupci očekuju pouzdanu dostavu, poštivanje narudžbi i rokova bez obzira na način isporuke. Ukoliko vaša potrošnja nije stalno ista, odnosno dolazi do odstupanja u potrošnji, za vas bi bilo dobro rješenje uvođenje Messerovog sistema telemetrije. Kontaktirajte nas, bit će nam zadovoljstvo da sarađujemo s vama na pronalasku rješenja koje najbolje odgovara vašim potrebama.

 


 

Onsite koncept

ONSITE PROIZVODNJA PLINOVA– KISIK, DUŠIK, UGLJIČNI DIOKSID, VODIK I OSTALI

Onsite koncepti snabdijevanja – korisničke instalacije – backup spremnici za tečne plinove – opcije telemetrije – rješenja po principu “ključ u ruke” – savjetovanje o primjenama – komercijalne ponude

Kontaktirajte nas

Kontaktirajte nas

select action

Form

Kontakt forma 

Došlo je do pogreške u obradi registracije. Molimo vas da dvaput provjerite unesene informacije.
Prihvatam GDPR politiku Grupacije Messer. Ovaj sporazum se može opozvati u bilo kojem trenutku.