Medicinski plinovi

MEDICINSKI PLINOVI I OPREMA

Medicinski plinovi – Terapija kisikom – Medicinska oprema – Zakonodavstvo - Komercijalna ponuda

Medicinski plinovi

Messer isporučuje medicinske plinove više od 100 godina. Medicinski plinovi igraju vrlo bitnu ulogu u zdravstvenom sektoru. Koriste se i neophodni su u hitnim situacijama kao dio terapije ili u dijagnostičke svrhe. Medicinski plinovi se koriste u raznim tretmanima. Medicinski kisik je najčešći plin koji se koristi u bolnicama, ali šta je ustvari medicinski kisik i koliko se razlikuje od industrijskog kisika?

Šta je medicinski kisik?

Kisik je potreban cijelom čovječanstvu. U atmosferi se nalazi oko 21% kisika. Međutim, ako čovjek nema dovoljno kisika u krvi, tijelo ne može pravilno funkcionisati. U tom slučaju oni moraju dobiti dodatni kisik. Zbog toga kisik treba certificirati kao medicinski kisik. Medicinski kisik kao certificiran mora da sadrži određeni postotak kisika i ograničene količine nečistoća. Pored certificiranja medicinskog kisika potrebno je certificirati i ambalažu u kojoj se puni medicinski kisik. Ambalažu za medicinski kisik treba očistiti po određenim standardima. Na ovaj način medicinski kisik neće biti onečišćen od ambalaže. Moraju se poštovati propisi da bi se osiguralo pravilno izdavanje i sljedivost u slučaju opoziva.

Upotreba medicinskog kisika

Medicinski kisik se koristi za održavanje dovoljne razine kisika u krvi kako bi tijelo moglo pravilno funkcionisati, dok se industrijski kisik primjenjuje u industriji kao npr. za sagorijevanje, oksidaciju, rezanje, hemijske reakcije itd. Stepen čistoće industrijskog kisika nije prikladan za ljudsku upotrebu, jer može sadržavati nečistoće od prljave opreme i  industrijskog skladištenja.

Kvalitet medicinskog kisika

Messerov kvalitet posjeduje sve aspekte medicinskog plina za široku primjenu i zahtjeve u zdravstvu.

Medicinski plinovi u zdravstvu

Messer u zdravstvu pruža neposrednu podršku doktorima, medicinskim sestrama i pacijentima, tamo gdje je pomoć potrebna. Medicinske plinove isporučujemo u prijenosnim bocama ili kroz cjevovod do bolničkih odjeljenja. Osim snabdijevanja medicinskim plinom, Messer ima u ponudi i opsežan asortiman proizvoda. Messer također pruža usluge savjetovanja o isporuci medicinskih plinova, planiranja i montaže i održavanja sistema za snabdijevanje – kompletan paket usluga na jednom mjestu. Medicinska oprema, potrošna roba poput ovlaživača, nosne kanile, maske za kisik, produžno crijevo i odgovarajući priključci i regulator protoka zaokružuju ponudu.  

Lanac snabdijevanja medicinskih plinova 

Messer ispunjava visoke standarde pouzdanosti i preciznosti u snabdijevanju medicinskih plinova. Standardi se ispunjavaju redovnim internim revizijama, standarizovanim sistemom farmakovigilance sa verificiranim postupcima i računarskim sistemima. Kroz iskustvo i stručnost sa medicinskim plinovima, Messer može kupcima ponuditi uslugu koju traže: snabdijevanje medicinskim plinovima sa kompletnom opremom, sa visokim kvalitetom proizvoda i kompletnom uslugom sve na jednom mjestu – uključujući potpunu kontrolu u lancu  i izuzetno visoku pouzdanost u snabdijevanju – za sve medicinske specijalnosti gdje se primjenjuje medicinski kisik.  

Asset Publisher

Emir
Hodžić
Medicinski plinovi i oprema za disanje

Kontaktirajte nas

Kontaktirajte nas

select action

Form

Kontakt forma 

Došlo je do pogreške u obradi registracije. Molimo vas da dvaput provjerite unesene informacije.
Prihvatam GDPR politiku Grupacije Messer. Ovaj sporazum se može opozvati u bilo kojem trenutku.

Asset Publisher