Onsite koncept

ONSITE PROIZVODNJA PLINOVA– KISIK, DUŠIK, UGLJIČNI DIOKSID, VODIK I OSTALI

Onsite koncepti snabdijevanja – korisničke instalacije – backup spremnici za tečne plinove – opcije telemetrije – rješenja po principu “ključ u ruke” – savjetovanje o primjenama – komercijalne ponude

ANALIZA EKONOMIČNOSTI ONSITE PROIZVODNJE PLINOVA

Isplativost je glavni faktor kod odabira onsite proizvodnje plinova – proizvodnje na licu mjesta – u odnosu na proizvodnju koja se bazira na dopremi plinova cestovnim putem s druge lokacije. Da li će onsite proizvodnja biti isplativa ovisi o  slijedećim glavnim faktorima:

•    Postoji li tehnologija koja bi omogućila lokalnu proizvodnju potrebnih količina i kvalitete plinova?
•    Može li se postići dovoljna ekonomska isplativost da bi onsite postrojenje bilo održivo?
•    Da li će instalirana oprema biti dovoljno iskorištena da bi se postigla primjerena isplativost?
•    Postoji li potrebna infrastruktura i prostor za postavljanje onsite postrojenja? 
•    Mogu li se osigurati potrebni priključci (npr. struja) po prihvatljivoj cijeni?
•    Koje su mogućnosti za snabdijevanje u slučaju kvara onsite postrojenja  ili u slučaju održavanja?
•    Da li imam obučene uposlenike za rukovanje o održavanje onsite  postrojenja?

Messer može dati savjete vezane uz troškove i rješenja na gore navedena pitanja.  Preuzmite letak ili zatražite razgovor s našim stručnjakom.

SAVJETOVANJE I INŽENJERING VEZANO ZA ODABIR PRAVOG KONCEPTA SNABDIJEVANJA

Nakon što je odabran način snabdijevanja i potvrđena isplativost, vrijeme je za inženjering  - projektovanje onsite postrojenje i backup-a, formiranje resursa potrebnih za izradu instalacija i održavanje, te realizaciju projekta.

DOSTUPNA RJEŠENJA ZA RAZLIČITE PLINOVE                           

ONSITE PROIZVODNJA KISIKA I DUŠIKA 

U osnovi postoje dvije metode odvajanja zraka, a to su kriogena i ne-kriogena. Kriogena oprema može osigurati veći nivo čistoće plinova, ali su troškovi investicije u ovu opremu veći.  Kriogena oprema je jedina moguća kada su potrebne veće količine plinova.

POSTUPAK KRIOGENOG RAZDVAJANJA ZRAKA

Kod kriogenih jedinica za razdvajanje zraka plinovi prisutni u zraku se razdvajaju postupkom rektifikacije na niskim temperaturama, na bazi različitih temperatura ključanja pojedinih plinova. Razlikujemo tri vrste opreme:

• jedinice za razdvajanje zraka velikog kapaciteta za više proizvoda s opcijom  ukapljivanja 
• CryoGAN generatori dušika: optimizirani za proizvodnju dušika
• CryoGOX generatori kisika: optimizirani za proizvodnju kisika

NE-KRIOGENA POSTUPAK RAZDVAJANJA ZRAKA

Ne-kriogeni postupci razdvajanja zraka se temelje na principu adsorpcije s promjenom pritiska ili se temelje na razdvajanju pomoću polupropusnih membrana.                                            Etablirane su slijedeće jedinice:

• Adsorpcijski generator PSA - generator dušika
• Vakuum adsorpcijski generator VPSA
• Membranske jedinice

Za više informacija o onsite proizvodnji   plinova koji se dobivaju iz zraka kao što su kisik i dušik možete preuzeti letak ili zatražiti da vas kontaktira jedan od naših stručnjaka (kliknite na jedan od dva gumba u nastavku)

PROIZVODNJA VODIKA – POSEBNA KAO I NJEGOVI KORISNICI

Messer nudi čitav niz tehnologija za proizvodnju vodika i Syngasa pri čemu odabir optimalnog postupka zavisi o nekoliko faktora.  U njih se ubrajaju primjena, potrebne količine i čistoća plina. Messerovi stručnjaci će vam rado pomoći pri odabiru. 

Parni pretvarači koriste prirodni plin kao sirovinu i mogu se koristiti i za male i za velike vodikove jedinice.  Takozvanim postupkom parnog reformiranja sirovina se miješa s procesnom parom, zagrijava do otprilike 480 °C te se zatim razdvaja uz pomoć niklenog katalizatora. U CO Shift reaktoru, u kojem ugljični monoksid (CO) reagira s H2O formirajući H2 i CO2 (katalitička reakcija), sadržaj vodika u novom plinu se dodatno povećava.

Na kraju se vodik pročišćava u PSA jedinici.  Iz PSA jedinice izlazi pod pritiskom od 15 do 30 bara i čistoće do 99,9995%.
Za kompanije koje već imaju snabdijevanje vodikom, ali im je potreban vodik veće čistoće za proizvodnju naftnih i plinskih proizvoda, Messer može isporučiti vodikove PSA jedinice kao zasebne jedinice.  Takve jedinice uzimaju plin bogat vodikom i pretvaraju ga u vodik visoke čistoće (>99.999%).
Za više informacija o onsite proizvodnji vodika možete preuzeti letak ili zatražiti da vas kontaktiraju naši stručnjaci (kliknite na jedan od dva gumba u nastavku).

ONSITE PROIZVODNJA PLINA - KOMPLETNA USLUGA ILI NABAVA

Messer ima veliki broj onsite proizvodnih postrojenja te pruža stručne inženjerske usluge mnogim zadovoljnim kupcima.  Naši inženjeri također nude uslugu po principu “ključ u ruke” kupcima koji žele kupiti opremu.  
Za više informacija o ovim mogućnostima kliknite na jedan od gumba u nastavku i obratite se jednom od naših stručnjaka.

Onsite koncept

ONSITE PROIZVODNJA PLINOVA– KISIK, DUŠIK, UGLJIČNI DIOKSID, VODIK I OSTALI

Onsite koncepti snabdijevanja – korisničke instalacije – backup spremnici za tečne plinove – opcije telemetrije – rješenja po principu “ključ u ruke” – savjetovanje o primjenama – komercijalne ponude

Kontaktirajte nas

Kontaktirajte nas

select action

Form

Kontakt forma 

Došlo je do pogreške u obradi registracije. Molimo vas da dvaput provjerite unesene informacije.
Prihvatam GDPR politiku Grupacije Messer. Ovaj sporazum se može opozvati u bilo kojem trenutku.