Način isporuke

NAČIN ISPORUKE

BOCE

Messer isporučuje medicinski kisik u standardnim bocama različitih kapaciteta ili kao tzv. Oxystem. Prednost Oxystem boce sa integriranim regulatorom pritiska jeste da su sve potrebne armature u “glavi” boce i sistem je odmah spreman za rad. Također sadrži i manometar koji pokazuje nivo plina u boci, kako na vrijeme možete planirati kada Vam je potrebna nova količina kisika. 

 

KRIOGENE POSUDE

Za velike potrošače kao što su klinički centri i bolnice prikladan je medicinski kisik, kriogeni koji se isporučuje u kriogenim posudama različitih kapaciteta ili pretače u stacionarne spremnike koji se instaliraju u zdravstvenim ustanovama. 

 

KONCENTRATORI KISIKA

Osim plinova Messer može da Vam ponudi i medicinsku opremu za zdravstvenu njegu u zdravstvenim ustanovama i kod kuće. Kao primjer navodimo naše koncentratore kisika koji su vrlo podesni za mobilnu upotrebu kod pacijenata sa hroničnim poremećajima dišnih organa. Koncentratori kisika su električni uređaji koji su klasifikovani kao medicinska sredstva. Uređaj usisava zrak iz prostorije koji sadrži ca. 21% kisika i proizvodi visokokoncentrirani kisik iz zraka i takav kisik udiše pacijent. Zrak obogaćen kisikom koji izlazi iz koncentratora kisika sadrži 87% do 95% kisika.